Campylobacter. Foto: CDC/ Dr. Patricia Fields, Dr. Collette Fitzgerald

Stabilt niveau af campylobacter- og salmonellainfektioner i Europa

tirsdag 09 mar 21

Kontakt

Birgitte Helwigh
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
40 21 19 62

I de seneste fem år er et stabilt antal campylobacter- og salmonellainfektioner registreret i Europa. Campylobacter er stadig årsag til suverænt flest europæiske tilfælde af sygdom fra fødevarebårne bakterier.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, har offentliggjort den årlige zoonoserapport for 2019. Zoonoser er sygdomme, som kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker.

Rapporten viser, hvor mange europæere er blevet syge af en række forskellige zoonoser, samt i hvilke dyrearter og fødevarer de sygdomsfremkaldende mikroorganismer er fundet. Ifølge rapporten har antallet af registrerede campylobacter- og salmonellainfektioner i Europa ligget stabilt mellem 2015-2019.

Efter flere år med en stigning ligger antallet af registrerede listeriainfektioner nu også stabilt og udgjorde i 2019 mindre end 1% af alle fødevarebårne infektioner i Europa (2.621 tilfælde). Listeria er til gengæld den mest alvorlige zoonose: I alt 92% af patienterne i 2019 endte på hospitalet og sygdommen havde dødelig udgang for 17,6% af alle smittede.

Førstepladsen går stadig til campylobacter

Campylobacter er fortsat den fødevarebårne bakterie, der forårsager flest registrerede sygdomstilfælde. I alt 220.682 campylobacterinfektioner blev registreret i 2019, hvilket svarer til to tredjedele af alle registrerede sygdomstilfælde. Salmonellainfektioner indtager den tvivlsomme andenplads med i alt 87.923 registrerede sygdomstilfælde.

Mellem 2018 og 2019 er antallet af rapporterede fødevarebårne sygdomsudbrud faldet med 12,3%. Salmonellabakterier er fortsat den væsentligste årsag til sygdomsudbrud og æg er stadig den hyppigste kilde til udbrud med salmonella. Et udbrud er, når mindst to personer bliver syge efter at have spist den samme forurenede føde- eller drikkevare.

Læs mere

Få adgang til hele rapporten via EFSA’s website: The European Union One Health 2019 Zoonoses Report.

Læs også om forekomsten af zoonoser i mennesker, fødevarer og dyr i Danmark i Annual Report on Zoonoses in Denmark 2019 (pdf), som DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.