Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Ny viden styrker risikovurderinger af fødevarekontaktmaterialer

torsdag 03 sep 15

Kontakt

Gitte Alsing Pedersen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 73

Kontakt

Mona-Lise Binderup
Emeritus
DTU Fødevareinstituttet

De seneste års forskning og risikovurderinger af kemikalier i fødevarer har ifølge den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, produceret ny viden, som bør inkorporeres i fremtidige risikovurderinger af fødevarekontaktmaterialer. EFSA har lavet en videnskabelig vurdering, som blandt andet foreslår brug af risikovurdering, der bedre beskytter småbørn mod kemikaliernes sundhedsskadelige virkning. Vurderingen er sendt i høring med svarfrist den 7. oktober 2015.

Forskningsbaserede risikovurderinger indenfor fødevareområdet skal baseres på opdateret viden, så myndigheder får det bedste grundlag for at træffe beslutninger til gavn for fødevaresikkerheden.

For at sikre, at risikovurderinger af fødevarekontaktmaterialer bedst gør brug af den nyeste viden om kemikalierne i materialerne og deres mulige sundhedsskadelige virkning, har EFSA lavet en videnskabelig vurdering, som er sendt til høring.

Vurderingen viser, at risikovurderinger kan styrkes blandt andet ved at forbedre vurderingerne af den humane eksponering af stofferne ved at udføre bedre tests af kemikaliernes sundhedsskadelige virkninger og inddrage kemiske stoffer, som man ikke bevidst tilføjer (de såkaldte non-intentionally added substances, NIAS) i den samlede vurdering af stofferne.

Den foreslåede fremgangsmåde kan ifølge EFSA give en bedre vurdering af den risiko, stofferne udgør, og den kan bruges til bedre at beskytte småbørn mod kemikaliernes sundhedsskadelige virkning.

Læs mere

Læs om vurderingen på EFSA’s website. Svarfrist for høringssvar er den 7. oktober 2015. Se også EFSA’s korte video, der forklarer, hvad fødevarekontaktmaterialer er.

DTU Fødevareinstituttets har i løbet af de seneste år gennemført flere forskningsprojekter for at undersøge stoffer, der bruges i fødevarekontaktmaterialer. En af instituttets særlige strategiske aktiviteter er udvikling af metoder til at bestemme afsmitning og sundhedsskadelige virkninger af stoffer fra fødevarekontaktmaterialer.

Læs også DTU Fødevareinstituttets nyhed fra den 24. februar 2015: Kemikalier i fødevareemballage kan være hormonforstyrrende.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyt-fra-efsa/Nyhed?id=%7B5D05E9C6-E7CD-44F0-9F9E-76513DA63EDA%7D
7 APRIL 2020