Image supplied

Fortæl EFSA, hvad du mener om tre høringer

mandag 28 okt 19
|
Det er muligt at give din mening til kende i tre sager, som den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har sendt i høring. De tre sager handler om risici ved pesticidrester og aflatoksiner samt om forbrugernes eksponering for sødestoffer.

EFSA sender jævnligt videnskabelige vurderinger, vejledninger og debatoplæg til offentlig høring for at give interessenter mulighed for at bidrage med relevante synspunkter og videnskabelige data. Formålet er at skabe åbenhed og gennemsigtighed om EFSA’s arbejde.

Tre dokumenter i høring

EFSA har p.t. tre sager i høring.

I den ene er omdrejningspunktet to vurderinger af forskellige risici, mennesker udsættes for gennem eksponering af en blanding af pesticidrester i kosten. Fokus i den ene vurdering er pesticidernes kroniske effekt på skjoldbruskkitlen. Den anden har fokus på pesticidernes akutte effekt på nervesystemet. Svarfrist er den 15. november.

Den anden sag er en videnskabelig vurderingen af den sundhedsmæssige risiko ved tilstedeværelsen af aflatoksiner i fødevarer. Svarfrist er den 15. november.

Den sidste er en videnskabelig protokol til vurdering af forbrugeres eksponering for sødestoffer i fødevarer. Svarfrist er den 22. november.

Høringssvar skal indsendes elektronisk. EFSA overvejer de modtagne kommentarer, forslag og data, når de endelige versioner af dokumenterne udarbejdes.

Læs mere

De relevante dokumenter samt tilhørende elektronisk svarblanket findes på EFSA’s website:

Kontakt

EFSA Media Relations Office, Press@efsa.europa.eu.