Photo: Mikkel Adsbøl

På vej mod global overvågning af antibiotikaresistens

torsdag 26 jan 17

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81

Spildevandanalyser fra 100 lande verden over skal bruges til at overvåge forekomsten af antibiotikaresistens i op mod halvdelen af jordens befolkning. Det er hensigten med et projekt ledet af DTU Fødevareinstituttet, som Novo Nordisk Fonden støtter med 60 millioner.

Viden om, hvor resistente bakterier findes og hvordan de spredes, er et afgørende våben i kampen mod antibiotikaresistens. Spildevand indeholder et hav af information om hvilke bakterier, der florerer i et område, og hvor mange af dem har udviklet resistens.

Ved at analysere spildevand indsamlet fra byer i mindst 100 lande i hele verden vil et projekt ledet af DTU Fødevareinstituttet vise, at det er muligt på sigt at overvåge forekomsten af resistens i op mod halvdelen af jordens befolkning. Sådan et globalt overvågningsprogram vil skabe en meget bedre forståelse for forekomst og spredning af resistens, og gøre det muligt at sætte hurtigt ind med målrettede initiativer for at bekæmpe resistente bakterier.

Projektet har modtaget 60 millioner i støtte fra Novo Nordisk Fonden og er en videreudvikling af aktiviteter i et EU-projekt, som DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med en række partnere søsatte i starten af 2016. I projektet bruger forskerne helgenomsekventering til på én gang at afdække den totale DNA-profil af bakterier i spildevandet for at få viden om, hvor mange der indeholder resistensgener.

Med bevillingen fra fonden vil forskere fra DTU Fødevareinstituttet, DTU Bioinformatik og University of Edinburgh optimere prøvetagningen samt udvikle matematiske modeller, som kan skabe overblik over, hvor udbredt resistensproblemet er og til at forudsige, hvordan nye resistensgener vil udvikle og sprede sig.

De data, som overvågningsprogrammet kommer til at generere, vil kunne bruges til at bekæmpe udviklingen af resistensgener på verdensplan og til at fremme en hensigtsmæssig brug af antibiotika. 

Læs mere

Læs mere om Novo Nordisk Fondens bevilling i fondens pressemeddelelse fra den 26. januar 2017: Spildevand fra 100 lande skal bidrage til at begrænse antibiotika-resistens.

Læs også mere om EU-projektet Compare og idéen bag spildvandsindsamlingen i DTU Fødevareinstituttets pressemeddelelse fra den 16. marts 2016: Spildevand skal bruges til at forebygge infektionssygdomme.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=3D27E00E-9F19-4B44-88F3-CE9E76C66453
14 NOVEMBER 2019