Fagligt grundlag for bæredygtige offentlige fødevareindkøb

mandag 09 maj 22
Forskere fra DTU har udarbejdet et fagligt grundlag, der kan bruges til at fastsætte minimumskriterier for bæredygtige offentlige fødevareindkøb.

Regeringens strategi ”Grønne indkøb for en grøn fremtid” slår fast, at offentlige indkøb skal være med til at realisere målsætningen om en klimareduktion på 70 %. Anbefalinger til kriterier for grønne offentlige fødevareindkøb kan være et vigtigt skridt på vejen til at opnå et mere sundt og bæredygtigt fødevaresystem. 

Evidensen peger på, at det er muligt at gøre en væsentlig forskel for både klimaet, miljøet og sundheden ved at justere organiseringen af den offentlige forplejning og fødevareindkøbene i en mere bæredygtig retning.

I en ny rapport, som DTU Fødevareinstituttet har lavet på opdrag af Fødevarestyrelsen, har forskerne afdækket, hvilke initiativer der i dag foretages for et mere bæredygtigt og sundt fødevareindkøb i den offentlige kostforplejning indenfor temaerne økologi, klima, lokale varer, sundhed, produktkrav (herunder krav til certificeringer) og madspild. Derudover udpeger rapporten ”best practice” på områderne. 

Rapporten kan dermed også være med til at give inspiration til de enkelte kommuner, regioner og til de statslige enheder om det videre arbejde med offentlige fødevareindkøb. 

Hovedanbefalinger om mere bæredygtige indkøb

Mange initiativer og overvejelser er igangsat for offentlige bæredygtige indkøb og måltider om særligt økologiske produkter og mindskning af madspild. Det er centralt fortsat at fastholde og udbygge disse initiativer for at nå et mål om minimum 60 % økologi og en halvering af det globale madspild.

I de senere år er et stort fokus på madens klimabelastning også kommet. De overordnede beregninger af mindskning af madens klimabelastning bør kædes sammen med et mere specifikt fokus på fødevare- og menusammensætningen for at sikre, at målgruppernes særlige ernæringsmæssige behov bliver tilgodeset. For alle grupper vil andelen af plantebaserede proteinrige produkter som bælgfrugter og nødder kunne øges væsentligt.

Indkøbsdata kan være en oplagt mulighed for at følge forbruget af fødevarer, herunder forbruget af kød, bælgfrugter og frugt og grønt i de professionelle køkkener. Forskellige niveauer bør fastsættes i forhold til målgrupperne, f.eks. har ældre med lav appetit et øget behov for protein og energitæt mad, samtidig med at måltiderne langt hen ad vejen skal se ud og smage, som de plejer.

De ansvarlige i kommuner, regioner og staten skal desuden have fokus på, at ændringer i kosten sker i takt med, at de madprofessionelle udvikler de rette færdigheder, og i takt med at også brugerne kommer med på ”rejsen”. Også samarbejdet med leverandører, producenter og andre aktører på området er centralt for at nå det overordnede mål om et samlet bæredygtigt offentligt fødevareindkøb og måltidsydelse.

Læs mere

DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet et fagligt grundlag, der kan bruges til at fastsætte minimumskriterier for bæredygtige offentlige fødevareindkøb. Læs rapporten: Bæredygtige offentlige fødevareindkøb – status og perspektiver (pdf). 

Læs også nyheden Stor variation i offentlige køkkeners mål for bæredygtighed på Fødevarestyrelsens hjemmeside 'Altomkost.dk'.

DTU Fødevareinstituttets arbejde med at udvikle vidensgrundlaget for Danmarks officielle kostråd er nærmere beskrevet i rapporten: Råd om bæredygtig kost. Fagligt grundlag for et supplement til De officielle Kostråd (pdf). 

Kontakt

Anne Dahl Lassen, DTU Fødevareinstituttet. Tlf. 71640395