Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Sæt kryds i kalenderen til seminar om antibiotikaforbrug og -resistens

torsdag 15 aug 19

Kontakt

Birgitte Borck Høg
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 66

Kontakt

Ute Wolff Sönksen
Overlæge
Statens Serum Institut
32 68 91 33

KONTAKT

For faglige spørgsmål:
Specialkonsulent Birgitte Borck Høg
eller overlæge Ute Wolff Sönksen

For spørgsmål om arrangementet:
Akademisk medarbejder
Karoline Skjold Selle Pedersen
kssp@ssi.dk

Kom og hør om antibiotikaforbrug og -resistens i Danmark, når Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet den 15. november 2019 holder årets seminar i anledning af den internationale antibiotikauge.

I uge 46 løber den internationale antibiotikauge af stablen for at øge kendskabet til de risici, der er forbundet med uhensigtsmæssig og unødig brug af antibiotika. Den 18. november er det Europæisk Antibiotikadag, som ligeledes sætter fokus på bedre kendskab til antibiotikaresistens for både sundhedsprofessionelle og borgere.

I den forbindelse inviterer parterne bag det danske overvågningsprogram DANMAP til et seminar om antibiotikaforbrug og -resistens i Danmark.

Program

På seminaret vil de vigtigste resultater blive gennemgået fra den årlige DANMAP-rapport, som opgør forbruget af antibiotika til dyr og mennesker samt forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker i Danmark for 2018. Rapporten bliver udgivet inden seminaret.

Seminaret vil i år også indeholde en diskussion af aktuelle problemstillinger ved resistens, herunder om brug af nyere analysemetoder i de forskellige overvågningsprogrammer. På programmet er desuden en præsentation om forekomsten af resistens i svampe og mulig sammenhæng med forbrug af svampebekæmpelsesmidler i Danmark.

En pause undervejs byder på let servering. 

Endeligt program bliver meldt ud i starten af oktober.

Tid

Fredag den 15. november 2019 kl. 12.30–16.30.

Sted

Statens Serum Institut
Gymnastiksalen
Artillerivej 5
2300 København S

Tilmelding

Det er gratis at deltage i seminaret. På grund af begrænset deltagerantal er tilmelding dog nødvendig via Statens Serum Instituts website senest torsdag den 8. november 2019.