Photo: Colourbox.dk

Næsten alle fødevarer i Danmark overholder pesticidreglerne

torsdag 08 nov 18

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24

Godt halvdelen af de 2.009 fødevareprøver, som i 2017 er testet i den danske pesticidkontrol, er helt fri for sporbare sprøjterester.

Den årlige pesticidrapport for 2017 fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet viser, at 97% af i alt 2.009 analyserede fødevareprøver indeholder enten ingen sprøjterester eller sprøjterester under grænseværdien. Prøverne af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede og animalske produkter er undersøgt for 326 forskellige pesticider.

Generelt indeholder dansk producerede afgrøder færre sprøjterester end tilsvarende udenlandske varer. Forbrugere kan således minimere deres pesticidindtag ved at vælge danskproducerede afgrøder i frugt og grøntafdelingen, eller de kan vælge de økologiske varianter.

DTU Fødevareinstituttet vurderer ud fra den nuværende viden, at sandsynligheden er lav for, at en dansker bliver eksponeret for indhold af sprøjterester, der udgør en sundhedsmæssig risiko.

Oftere pesticidrester i udenlandske prøver

Sprøjterester er påvist i 48% af prøverne af dansk produceret frugt, mens tallet er 76% for frugt produceret i resten af EU og 73% for frugt produceret uden for EU.

I dansk producerede grøntsager er sprøjterester fundet i 27% af prøverne, mens tallet er 52% for grøntsager produceret i resten af EU og 48% for grøntsager produceret uden for EU.

Oftere er også mere end ét pesticid fundet i samme prøve af udenlandske fødevarer sammenlignet med de undersøgte danske varer. Mere end ét pesticid er fundet i 33% af de udenlandske prøver, mens det kun er tilfældet for 11% af de danske prøver.

Sprøjterester overskrider sjældent den tilladte grænseværdi

DTU Fødevareinstituttet risikovurderer alle fund af pesticidrester over den tilladte grænseværdi for at afgøre, om indholdet af pesticidrester er sundhedsmæssigt acceptabelt.

I 2017 er fire overskridelser (i importeret longkong, dragefrugt, meterbønner og ris) vurderet som sundhedsmæssigt uacceptable. Som en konsekvens er varerne blevet tilbagekaldt fra markedet og en europæisk advarsel er blevet sendt for tre af fødevarerne.

I økologiske fødevarer er sprøjterester fundet i tre af de 179 undersøgte prøver. Fødevarestyrelsen har vurderet, at økologireglerne er overholdt i alle tilfælde.

Læs mere

Se hele rapporten: Pesticidrester i fødevarer 2017 – Resultater fra den danske pesticidkontrol (pdf).

Læs også pressemeddelelsen om resultaterne fra den danske pesticidkontrol fra Fødevarestyrelsen: Enkelte pesticid-overtrædelser i dansk frugt og grønt.

Den årlige pesticidrapport fra Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet bygger på kontroldata fra hvert kvartal, som bliver offentliggjort løbende i kvartalsrapporter. Rapporterne er tilgængelige på DTU Fødevareinstituttets website: Pesticider i kosten.

Fakta om pesticidkontrollen

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet står for at gennemføre den danske pesticidkontrol, der undersøger prøver af frugt, grøntsager, cerealier, babymad og andre forarbejdede produkter samt animalske produkter som kød, lever, æg og honning for pesticidrester. 

Det er en risikobaseret kontrol, hvor prøveudtagningen lægger vægt på:

  • de 25 fødevarer, som danskerne får 95% af deres samlede pesticidindtag fra
  • fødevarer, hvor der er størst sandsynlighed for at finde pesticidrester
  • fødevarer, hvor der er størst risiko for, at grænseværdien er overskredet.

Pesticidkontrollen 2017 har analyseret 2.009 prøver af 214 forskellige typer fødevarer for rester af 326 forskellige pesticider.

 
https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=06E724D2-0301-402F-931E-4E6C8F99660B&utm_device=web&utm_source=RelatedNews&utm_campaign=Studerende-skal-lave-ingredienser-af-nye-biomasser-og-restprodukter
24 SEPTEMBER 2020