Bjarke Bak Christensen

Kunstig intelligens skal accelerere grøn omstilling

fredag 27 nov 20

Kontakt

Bjarke Bak Christensen
Institutdirektør
DTU Bioengineering
30 66 42 33

BioTrends

Nyhedsbrevet BioTrends udgives hvert kvartal og giver dig de seneste nyheder fra fra DTU Bioengineering sammen med institutdirektør Bjarke Bak Christensens kommentarer til aktuelle tendenser inden for det bioteknologiske område. Tilmeld dig via link til nyhedsbrevet.

Studerende med kompetencer i programmering og kunstig intelligens, AI, inden for bioteknologi effektiviserer forskning og skaber mere bæredygtig produktion.

Udvikling af nye opfindelser tager tid. Men ved at give studerende og medarbejdere i biotek-virksomheder uddannelse i programmering og anvendelse af store mængder data, kan samfundet høste store gevinster i form af hurtigere udvikling af bæredygtig produktion og nye teknologier til at løse klimaudfordringer.

Potentialet i et nyt forskningsresultat kan til tider være svært at få øje på inden for biologien. De færreste vil opdage, hvad en skimmelsvamp med få forgreninger på rødderne kan udrette. Men som årets hold af DTU BioBuilders viser med deres gensplejsning af en ny skimmelsvamp, så kan en god ide, kombineret med viden om hvordan man programmerer og udnytter store mængder data, på rekordtid vise vejen til en mere effektiv og bæredygtig produktion af eksempelvis kemiske stoffer.

Blot inden for de seneste måneder har der været flere nyheder om, at DTU Bioengineerings forskning bidrager til øget bæredygtighed: Køer på diæt udleder 40 procent mindre metan. Nyopdaget enzym giver biomasse mere værdi. Enzymer kan omdanne CO2 til grønne kemikalier. Og ikke mindst kan forståelsen af, hvordan mikrobielle samfund fungerer, bidrage til at reducere forbruget af pesticider, reducere fejlslagen høst og øge biodiversiteten. 

"Udvikling af en bæredygtig fremtid kræver, at vi får de unge med. Og undersøgelser blandt de studerende i bioteknologi viser netop, at de er drevet af at skabe en bedre verden bl.a. igennem bioteknologi og digitale løsninger."
Bjarke Bak Christensen, direktør

Og nu sætter vi endnu mere fokus på bæredygtighed. En bevilling på 15 millioner kr. fra Novo Nordisk Fonden muliggør, at seniorforsker Solange I. Mussatto flytter sin forskningsgruppe Biomass Conversion and Bioprocess Technology fra DTU Biosustain til DTU Bioengineering. Hun skal være med til at drive vores strategiske dagsorden om at omstille samfundet fra den fossilbaserede økonomi til en biobaseret og bæredygtig økonomi. Hun skal også være med til at introducere FN’s bæredygtighedsmål i uddannelserne. 

Med andre ord er kombinationen af bioteknologi, bioinformatik, kunstig intelligens, mv. er meget lovende i forhold til at skabe en bæredygtig fremtid. Men det kræver, at vi får de unge med, og undersøgelser blandt de studerende i bioteknologi viser netop, at de er drevet af at skabe en bedre verden bl.a. igennem bioteknologi og digitale løsninger.

På DTU ser vi det som en udfordring at styrke kombinationen af de tørre, teoretiske fag og de våde, laboratoriebaserede fag. Med et nyt kursus i computerstøttet design af cellefabrikker får de studerende kompetencer til at programmere deres data og de udnytter kunstig intelligens, AI, til at finde mønstre, som kan effektivisere forskningen.

Virksomhederne i den bioteknologiske branche viser også stor interesse for, at både nye kandidater fra DTU og deres egne medarbejdere kan udnytte den digitale teknologi. Et kommende kursus i Computerstøttet design udbudt af DTU Bioengineering er derfor på vej under DTUs videre- og efteruddannelsescenter, DTU Learn for Life, og forventes at blive udbudt i foråret 2021.

Bjarke Bak Christensen
Direktør, DTU Bioengineering

https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=%7BE952706E-748D-4148-ABAE-09F1A826E109%7D
25 FEBRUAR 2021