Photo: Colourbox.com

Miljøvenligt brændstof fra spildprodukter i fødevareproduktionen

onsdag 30 apr 14
|

Oliebaserede brændstoffer og kemikalier bidrager til produktion af drivhusgasser og er en begrænset resurse. Et ph.d.-projekt i DTU Fødevareinstituttet har undersøgt metoder til at udvikle miljøvenligt alternativt brændstof baseret på spildprodukter fra fødevareproduktionen.

Miljøvenlige alternativer til oliebaserede brændstoffer er undersøgt i et ph.d.-projekt på DTU Fødevareinstituttet. Ph.d.-studerende Johan Alftrén har undersøgt en metode, der skal reducere omkostningerne i udviklingen af mere miljøvenlige alternativer til de oliebaserede brændstoffer og kemikalier, som bidrager til produktion af drivhusgasser og er en begrænset ressource. Det er især benzin- og olieselskaber og bioraffenaderier, som ønsker en mere grøn profil, der kan have interesse i afhandlingens resultater.

Biomasse fra lignocellulose, som udgør ca. 75-98% af alle Jordens grønne planter, er det mest udbredte biologiske råmateriale. På grund af den store overflod af råmaterialet er det et meget interessant materiale i forhold til produktion af biokemikalier og biobrændstof. Samtidig er det et spildprodukt fra eksempelvis majs og hvede, og produktion ved brug af materialet er derfor ikke direkte i konkurrence med fødevareproduktion.

Genbrug af enzymer

En af de væsentligste udfordringer i forhold til at gøre bioprocessen økonomisk givende er omkostningerne ved de enzymer, cellulaser, der kan nedbryde cellulosen.  

Afhandlingens resultater viser, at enzymer, der er immobiliseret ved hjælp af billige magnetiske partikler, kan fremstilles og genbruges ved pilotskala. Fordelen ved at immobilisere enzymerne på magnetiske partikler er, at de kan separeres og genbruges ved hjælp af et magnetisk felt. Det demonstrerer, at der er et potentiale i at kunne bruge enzymerne til at udvikle processer til brug i produktionen af bioetanol fra lignocellulose.  

DTU Fødevareinstituttet fortsætter forskningen indenfor området.

Læs mere  

Læs Johan Alftréns ph.d.-afhandling: Immobilization of cellulases on magnetic particles to enable enzyme recycling during hydrolysis of lignocellulose (pdf).