Streptokokker

Gode bakterier kan gøre slemt skade

torsdag 30 apr 20
|
af Tom Nervil

Kontakt

Katrine Højholt Iversen
Computerome
CROME

Fakta

Infektiøs endokarditis er en septisk tilstand, hvor hjerteklapper og/eller tilgrænsende væv er inficeret med mikroorganismer, hyppigst bakterier. Der er ca. 700 tilfælde af infektiøs endokarditis om året i Danmark.

Streptokokker er betegnelsen for en gruppe bakterier, som vi – for de flestes vedkommende – har gavn af i mundhulen, men de selvsamme bakterier kan gå i blodbanen og være dødelige.

Katrine Højholt Iversen, der netop har færdiggjort sit ph.d.-studie på DTU Sundhedsteknologi, har netop fået udgivet en artikel i Scientific Reports. 

”I artiklen sammenligner vi bakterier, der er isoleret fra munden med samme type bakterier isoleret fra patienter med hjerteklap infektion, kaldet infektiøs endokarditis. Vi finder ingen forskel imellem de to grupper af bakterier. Det tyder altså på, at de bakterier, vi har i munden - og som er med til at forhindre, at vi får huller i tænderne – kan gå ind i blodbanen og forårsage en infektion med en dødelighed på op imod 20-40 procent,” forklarer Katrine Højholt Iversen.

Der er op imod 700 nye tilfælde af infektiøs endokarditis om året i Danmark. Infektiøs endokarditis er en septisk tilstand, hvor hjerteklapper og/eller tilgrænsende væv er inficeret med mikroorganismer, hyppigst bakterier. 

Machine learning

Ved at identificere hvilke gener bakterierne indeholdte, og hvilke gener der var fraværende, kunne forskerne sammenligne de to grupper af bakterier ved hjælp af machine learning. 

”Machine learning kan være et rigtig godt værktøj til at finde mønstre i større datasets, ved at bruge matematiske modeller. Resultatet af de matematiske modeller viste, at der ingen forskel var på de bakterier, der var isoleret fra munden, og de bakterier der havde forårsaget en hjerteklap infektion,” fortæller Katrine Højholt Iversen.

Ud over at de to grupper af bakterier indeholdte de samme genmønstre, viste det sig også, at de indeholdte det samme virulens genmønster. 

”Virulens gener, er gener der kan medvirke til en bakteries evne til at forårsage en infektion. Da bakterierne isoleret fra munden og bakterierne isoleret fra patienter med en hjerteklap infektion indeholdt de samme virulens genmønstre, tyder det på, at de indeholder den samme evne til at forårsage en infektion,” siger Katrine Højholt Iversen.

Resultatet er en kraftig indikation på, at de selvsamme bakterier, som er et plus i mundhulen, kan være dødelige, hvis de optræder i blodbanen.

”Vi finder ingen forskelle imellem de to grupper, hvilket må betyde, at de har det samme potentiale til at forårsage infektioner. Der skal laboratoriestudier til at eftervise vores resultat. Derudover kan der være en forskel på hvilket niveau de forskellige gener bliver udtrykt på, hvilket vi ikke er gået i dybden med, siger Katrine Højholt Iversen.

Ifølge Jens Jørgen Elmer Christensen, der er overlæge på Slagelse Sygehus, bringer undersøgelsen vigtig viden.

”Nogle patienter har flere episoder med infektiøs endocarditis, hvor det er vigtigt at vide, om en ny episode skyldes infektion med nøjagtig den samme bakterie som tidligere – hvis det skulle være tilfældet kan det være at den tidligere antibiotiske behandling ikke har været tilstrækkelig til helt at fjerne bakteriens tilstedeværelse i vævet,” forklarer Jens Jørgen Elmer Christensen.

Infektiøs endocarditis kan have meget alvorlige forløb, så lægerne vil gerne kunne mildne forløbet og bedre prognosen.

”De nyere molekylærbiologiske metoder, der giver mulighed for detaljeret beskrivelse af genindholdet i det arvelige materiale sammen med udviklingen i bioinformatiske kompetencer, giver nye og spændende fremtidige muligheder, siger Jens Jørgen Elmer Christensen.

Læs den videnskabelige artikel her.
https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=%7BBDAAB457-9DB6-4E91-9CF8-6737930FE430%7D
25 FEBRUAR 2021