Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Invitation til indvielse af nyt Nationalt IngrediensCenter

tirsdag 08 jul 14
|

Nationalt IngrediensCenter, NIC, er et samarbejde mellem virksomheder, universiteter og brancheorganisationer indenfor ingrediensområdet. Indvielsen af det nye center finder sted den 17. september 2014 hos Dansk Industri i København. DTU Fødevareinstituttet er initiativtager til etableringen af centret.

DTU Fødevareinstituttet tog i foråret 2014 initiativ til at etablere Nationalt IngrediensCenter, NIC. Etableringen fik bred opbakning fra danske universiteter, videninstitutioner og fødevareindustrien. Indvielsen finder sted den 17. september 2014 hos Dansk Industri, DI, i København.

Udvikler Danmarks konkurrenceevne på ingrediensområdet

NIC skal være med til at styrke synliggørelse, samarbejde og nye initiativer indenfor ingrediensområdet. Det skal ske ved at fremme forsknings- og innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner, understøtte kompetenceudvikling gennem uddannelser, sikre at ingrediensvirksomhederne har højt specialiseret arbejdskraft og stimulere til flere spin-out-virksomheder.

Til indvielsen af NIC vil repræsentanter fra industri, universiteter og myndigheder holde oplæg om tanker, ønsker og muligheder med det nye center. Der bliver blandt andet oplæg om:

  • Industriens behov og egne satsninger i forhold til en national platform på ingrediensområdet
  • Universiteternes muligheder ved en tættere sparring og samarbejde med industrien
  • Regeringens og myndighedernes politiske og strategiske opbakning til NIC
  • NIC’s potentiale i forhold til at bibeholde og styrke vækst og beskæftigelse i Danmark.

NIC etableres som et center uden mure, og associeres administrativt og strategisk til forsknings- og innovationsplatformen inSPIRe. Deltagerne i indvielsen får viden om, hvordan deres virksomheder eller forskningsområder kan blive en del af et nationalt initiativ i regi af NIC.

Læs mere

Læs mere om Nationalt IngrediensCenter, NIC, hvor programmet også kan ses

Tid 

Onsdag den 17. september 2014, kl. 13 – 16.

Sted

DI
H. C. Andersens Boulevard 18
1787 København V

Tilmelding

Arrangementet er gratis og tilmelding er nødvendig. No show fee: 500 kr. Tilmeld dig her.