Image: Colourbox.dk

Usikker sundhedsskadelig effekt af rødt og forarbejdet kød

torsdag 14 nov 19

Kontakt

Sanne Pagh Møller
Videnskabelig Assistent
65 50 77 31

Ny undersøgelse fra DTU og SDU viser en tendens til, at danskere, som spiser mere rødt og forarbejdet kød end anbefalet, har en øget risiko for at udvikle visse hjerte- og kræftsygdomme. Resultaterne er dog ikke statistisk signifikante, hvilket kan skyldes, at en del af deltagerne i undersøgelsen endnu er for unge til at være i risikogruppen for at udvikle sygdommene.

En usund kost er ofte kendetegnet ved et højt indhold af kød, hvorimod kosttyper med lavt kødindhold som f.eks. ”Middelhavskost” normalt anses som sunde. Studier har også kædet et højt indtag af rødt og forarbejdet kød sammen med en øget risiko for at udvikle visse hjertesygdomme og kræft i tyk- og endetarm.

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Institut for Folkesundhed ved SDU har set på sammenhænge mellem kostkvalitet, kødindtag og sygdomsrisiko i en undersøgelse finansieret af Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Undersøgelsen bruger data om kostvaner blandt 10.000 danskere i alderen 15-75 år. Data stammer fra tre nationale kostundersøgelser, som er gennemført i perioden 2000-2013. Data er brugt til at undersøge, hvad der kendetegner kostmønstrene hos danskere med et højt indtag af rødt og forarbejdet kød – både hos dem med en sund og en usund kost.

Usunde kødspisere spiser mere kød og flere kalorier

Undersøgelsen viser, at det er muligt at spise en sund kost, selv om den indeholder mere end 500 gram rødt kød om ugen som officielt anbefalet. Når man gør det, spiser man typisk også mange grøntsager og kartofler og ikke så meget slik og kager. Personer i gruppen med et højt indhold af forarbejdet kød i en sund kost spiser generelt meget brød og fuldkorn og mindre slik og kager end andre grupper.

Selvom kosten hos alle disse personer indeholder mere kød end anbefalet, er kostens samlede mængde kød 14-16% mindre, end det er tilfældet for personer med en usund kost med et højt kødindhold. Desuden spiser personer med en usund kost med et højt kødindhold faktisk 20% flere kalorier på en dag end personer, der spiser meget kød i en sund kost.

Mulige sammenhænge mellem højt kødindtag og livsstilssygdomme 

Forskerne har også undersøgt sammenhænge mellem et højt kødindtag og forekomsten af visse hjertesygdomme samt kræft i tyk- og endetarmen ved at sammenkøre kostdata fra deltagerne i kostundersøgelserne med data om de samme personer fra de landsdækkende sygdoms- og dødsårsagsregistre.

Undersøgelsen viser en tendens til, at et højt indtag af rødt og forarbejdet kød øger risikoen særligt for hjertesygdom. Resultaterne er dog ikke statistisk signifikante, og resultaterne viser dermed ikke en sikker sammenhæng.

Undersøgelsen har fokus på sygdomme, som sædvanligvis ikke rammer yngre mennesker. Resultaterne skal derfor ses i lyset af, at mange af de personer, som indgår i undersøgelsen, er relativt unge og derfor endnu ikke er i risikogruppen for at udvikle disse sygdomme. Forskerne mener derfor, det vil være interessant at gentage undersøgelsen igen om fem til ti år for at se, om der kan påvises en sammenhæng mellem kosten og sygdomsrisikoen hos disse personer.

En usund kost kan måske øge risikoen for at dø tidligt

Undersøgelsen viser en tendens til, at en generelt usund kost – uanset hvor meget kød den indeholder – øger risikoen for en for tidlig død. Selv om resultaterne ikke er statistisk signifikante, peger de dog alle i samme retning, nemlig at risikoen er lavere, når man spiser sundt.

Læs mere

Undersøgelsen er nærmere beskrevet i rapporten: Dietary patterns, meat intake and health (pdf).

Læs også en e-artikel fra DTU Fødevareinstituttet med data om danskerens kødindtag, som bl.a. viser, at vi i gennemsnit spiser 52 kilo kød om året: Hvor meget kød spiser danskerne? – data fra statistikker og kostundersøgelser (pdf).