Tiltrædelsesforelæsning

Invitation til professor Rene Hendriksens tiltrædelsesforelæsning

torsdag 22 feb 18
|

Kontakt

Rene S. Hendriksen
Professor MSO, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 88

Kontakt

Susanne Carlsson
Institutsekretær
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 06

KONTAKT

For faglige spørgsmål:
Professor MSO Rene S. Hendriksen 

For praktiske spørgsmål om arrangementet:
Sekretær Susanne Carlsson

Kom til tiltrædelsesforelæsning og hør, hvordan helgenomsekventering kan bruges i global overvågning af infektionssygdomme og antibiotikaresistens.

Mennesker og dyr bliver langt oftere end før udsat for nye infektionssygdomme på grund af øget globalisering, urbanisering, fattigdom, mangelfulde sanitære forhold, klimaændringer, befolkningsvækst og intensiveret landbrug. Mange af sygdommene er resistente overfor mange antibiotika, og det komplicerer behandlingen.

Hvis vi også i fremtiden vil kunne behandle disse infektionssygdomme, er der et stigende behov for global overvågning. Data fra overvågningen vil være afgørende for, hvordan og hvornår vi skrider til handling for at kontrollere og forebygge, at sygdommene spreder sig yderligere. 

Internationale organisationer som Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO, har i årevis forsøgt at etablere diverse regionale eller globale overvågningsprogrammer. På grund af fremgangsmåden samt manglende styring og koordination har disse tiltag dog haft lille global effekt. 

I de seneste år har helgenomsekventeringsteknikker imidlertid åbnet op for innovative måder at overvåge f.eks. befolkninger i en global sammenhæng. Helgenomsekventeringsteknikker kan hurtigt og relativt billigt kortlægge mikroorganismers totale DNA-profil på én gang.

DTU Fødevareinstituttet har været banebrydende – både ved at udvikle bioinformatiske værktøjer til brug i analysen af helgenomsekvenser og ved at arbejde på at etablere en global overvågning af infektionssygdomme og antibiotikaresistente bakterier. 

Dette arbejde vil professor Rene Hendriksen give eksempler på i sin tiltrædelsesforelæsning med titlen: ’Global surveillance of infectious disease and antimicrobial resistance in research, routine analysis, advisory service and interactions between these areas’.

Forelæsningen vil berøre de anvendte metoder og deres begrænsninger, national og global kapacitetsopbygning samt international rådgivning. Derudover vil Rene Hendriksen fortælle om, hvordan forskning på området kan overføres til praksis for at imødegå fremtidige udfordringer og sikre en global overvågning af infektionssygdomme og antibiotikaresistens i en stadig mere kompleks verden.

Forelæsningen foregår på engelsk.

Invitation
Se invitation (pdf) fra DTU Fødevareinstituttets institutdirektør Christine Nellemann.

Tid
Fredag den 16. marts 2018 kl. 15.00-16.00 med efterfølgende reception.

Sted
Mødelokale M1
Bygning 101A, første sal
Danmarks Tekniske Universitet
Anker Engelundsvej 1
2800 Kgs. Lyngby

Tilmelding 
På grund af begrænset deltagerantal og servering er tilmelding nødvendig senest mandag den 12. marts 2018. Det er ikke længere muligt at tilmelde sig.