Photo: Colourbox

Diplomingeniøruddannelse i fødevaresikkerhed og -kvalitet

torsdag 03 nov 16

Kontakt

Dorte Lau Baggesen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 07

DTU’s diplomingeniøruddannelse indenfor fødevareområdet har skiftet navn til Diplomingeniøruddannelse i fødevaresikkerhed og -kvalitet for bedre at afspejle de kompetencer, som studerende tilegner sig i løbet af studiet. Uddannelsen optager hvert år 40 nye studerende og har undervisere primært fra DTU Fødevareinstituttet.

Når DTU’s diplomingeniører indenfor fødevarer dimitterer, vil der fremover stå ”diplomingeniør i fødevaresikkerhed og -kvalitet” på deres eksamensbevis. Der er tale om, at uddannelsen skifter navn fra ”diplomingeniør i fødevareanalyse”.

Navneskiftet bliver gennemført for bedre at afspejle de kompetencer indenfor fødevaresikkerhed og- kvalitet, som de studerende opnår på uddannelsen. Med navneskiftet får dimittender også mulighed for at signalere, hvad der adskiller dem fra dimittender fra andre uddannelser indenfor fødevareområdet.

Uddannelsen foregår på DTU med et semester på Københavns Universitet. Netop Fødevaresikkerhed og kvalitet er blandt DTU Fødevareinstituttets kernekompetencer, og underviserne på uddannelsen kommer også primært fra DTU Fødevareinstituttet.

DTU har oplevet en støt stigende søgning på uddannelsen: 12 studerende blev optaget i 2011, da uddannelsen blev tilbudt for første gang, og siden 2015 har alle 40 studiepladser været besat ved studiestart. Samme år blev der indført adgangskrav.

Helhedsorienteret uddannelse

Diplomingeniøruddannelsen i fødevaresikkerhed- og kvalitet giver de studerende brede, tværfaglige kompetencer inden for mikrobiologi, kemi, produktion samt viden om toksikologi og ernæring, som alle er discipliner, der bruges i moderne risikobaseret styring og kontrol af fødevarekvalitet og -produktion.

I løbet af den tre et halv årige uddannelse får de studerende en teoretisk og analytisk forståelse af fødevaresikkerhed og -kvalitet, som kan bruges til at vurdere fødevarer og deres betydning for vores sundhed.

Læs mere

DTU Fødevareinstituttet underviser og uddanner studerende til fødevaresektoren, myndigheder og forskningsverdenen og har ansvar eller medansvar for fire uddannelser på DTU.

Læs mere på DTU’s website om diplomingeniøruddannelsen i fødevaresikkerhed og -kvalitet.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BF385CC89-B2DB-4565-B9F8-4E7C67A11C78%7D
17 APRIL 2021