Image supplied

Nytænkning nødvendig for at bekæmpe antibiotikaresistens

torsdag 16 feb 17

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81

For at bremse udviklingen af antibiotikaresistente bakterier er det nødvendigt at finde nye måder at forebygge og behandle infektioner i dyr, gentænke nutidens husdyrproduktion og undlade at bruge antibiotika, hvor alternativer eksisterer. Det er konklusionen i en videnskabelig vurdering fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, kalder antibiotikaresistens en af de største trusler mod menneskers sundhed. Kun få nye antibiotikapræparater er under udvikling, hvilket har gjort det endnu mere vigtigt at forebygge, at bakterier udvikler resistens overfor behandling med de typer antibiotika, der findes i dag.

Desværre er der ikke en one-size-fits-all løsning, som alle verdens lande kan bruge til at forhindre udviklingen af resistente bakterier. Det konkluderer EFSA og EMA i en videnskabelig vurdering efter at have gennemgået de tiltag, som EU har sat i værk for at reducere brugen af antibiotika i dyreproduktionen.

Rapporten understreger derfor nødvendigheden af at tænke i nye baner, hvad angår måder at forebygge og behandle infektioner i dyr. Det kan både betyde en omlægning af nutidens husdyrproduktion for at mindske forekomsten af sygdom og behandling af syge dyr med alternativer til antibiotika, som har vist sig at være effektive - såsom vacciner og probiotika.

Det er også nødvendigt at sætte nationale mål for at mindske brugen af antibiotika i landbruget, så der bruges så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt for at behandle de syge dyr. Derudover bør antibiotikatyper, som er kritisk vigtige i behandlingen af mennesker, kun bruges i husdyrproduktionen, hvis der ikke findes andre alternativer.

Læs mere

Få adgang til hele rapporten via EFSA’s hjemmeside: EMA and EFSA Joint Scientific Opinion on measures to reduce the need to use antimicrobial agents in animal husbandry in the European Union, and the resulting impacts on food safety (RONAFA).

Se også EFSA’s YouTube video om resistens, som kort forklarer, hvad antibiotikaresistens er, og hvilken betydning det har for fødevaresikkerheden.

Den danske overvågning af antibiotikaforbrug og -resistensudvikling blandt dyr, mennesker og fødevarer har de sidste 20 år gjort det muligt - på et videnskabeligt grundlag - at søsætte initiativer til at bekæmpe antibiotikaresistens. Læs om de vigtige milepæle, som er nået ved hjælp af data fra DANMAP-overvågningen i en pressemeddelelse fra DTU Fødevareinstituttet fra den 29. november 2016: Dansk overvågning af antibiotika vigtig i kampen mod resistens.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BF142F470-E6BC-487C-A0DF-68F911D48602%7D
28 MARTS 2020