Photo: Mikkel Adsbøl

Laboratorier verden over gode til at påvise antibiotikaresistens

mandag 09 feb 15

Kontakt

Rene S. Hendriksen
Professor MSO, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 88

DTU Fødevareinstituttet har testet, hvor præcist referencelaboratorier fra hele verden kan bestemme identitet, type og antibiotikaresistens i forskellige fødevarerelaterede bakterier. Præstationstesten viser, at kvaliteten af bestemmelserne i de fleste nationale referencelaboratorier er i orden, og at de fleste kan bestemme bakteriers type og deres resistens korrekt. Det er 13. gang, instituttet udfører denne test på vegne af Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

DTU Fødevareinstituttet har status som WHO samarbejdscenter for antibiotikaresistens i fødevareoverførte sygdomsfremkaldende bakterier. I den rolle tester instituttet, om laboratorier jorden rundt kan identificere og typebestemme udvalgte fødevarerelaterede bakterier og bestemme forekomsten af resistens i bakterierne.

Generelt gode resultater

Instituttet har undersøgt, hvor præcist 174 laboratorier i 87 lande kan identificere en række salmonella, campylobacter, shigella og E. coli bakterier samt deres resistensprofil.

Testen viser, at hovedparten af de deltagende laboratorier har kvaliteten af bestemmelserne i orden, og at de dermed korrekt kan bestemme identiteten og typen af de fleste bakterier og forekomsten af resistens. Resultatet for bestemmelse af antibiotikaresistens i salmonellabakterier er det bedste, der er registreret i de 13 år, laboratorierne er blevet testet.

Det er vigtigt, at laboratorierne som en del af testen også udfører kvalitetskontrol, hvilket mange laboratorier gør helt rutinemæssigt. Resultaterne fra denne test viser dog, at 8% af laboratorierne ikke har afleveret data for den del, der fokuserer på kvalitetskontrol.

WHO og DTU Fødevareinstituttet tilråder stærkt, at laboratorierne ikke negligerer kvalitetskontrollen og tilbyder derfor at sende certificerede kontrolbakterier til alle nye laboratorier, der ikke allerede har indført kvalitetsstyring af disse analyser.

Verdensomspændende netværk

DTU Fødevareinstituttets test er foretaget i regi af WHO’s Global Foodborne Infections Network. Netværket har til formål globalt at opbygge de nødvendige kompetencer, der gør det muligt at opdage, kontrollere og forebygge fødevarebårne og andre tarm infektioner i hele fødekæden fra jord til bord.

WHO har netop lanceret en global handlingsplan rettet mod antibiotikaresistens. Planen skal blandt andet identificere lande, der underpræsterer i præstationstests og hjælpe dem med at producere valide laboratoriedata, som kan bruges til bekæmpelse af sygdomsfremkaldende bakterier og deres resistens. DTU Fødevareinstituttet præstationstests er et af kerneværktøjerne i denne plan.

Læs mere

Resultaterne af testen er præsenteret i rapporten: The External Quality Assurance System of the WHO Global Foodborne Infections Network, 2013 (pdf).

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets rolle i WHO’s Global Foodborne Infections Network.