Photo: World Health Organization

WHO: Hvor sikker er din mad?

tirsdag 07 apr 15

Kontakt

Jens Kirk Andersen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
27 83 38 03

På World Health Day 2015 den 7. april sætter Verdenssundhedsorganisationen fokus på fødevaresikkerhed fra jord til bord og opfordrer til handling fra producenter, politikere og forbrugere. DTU Fødevareinstituttet har bidraget til at udvikle fem forskningsbaserede nøgler til sikre fødevarer, som WHO præsenterer i en ny video.

Hvad er der i din mad? Hvor kommer ingredienserne fra? Er råvarerne blevet håndteret rigtigt og sikkert i alle led fra jord til bord? Verdenssundhedsorganisationen, WHO, efterlyser på World Health Day 2015 handling på disse områder og opfordrer producenter, politikere og forbrugere til at fremme fødevaresikkerheden.

WHO vælger hvert år et område af stor global betydning for folkesundheden som tema for World Health Day den 7. april. I 2015 er temaet fødevaresikkerhed fra jord til bord, hvor WHO sætter fokus på vigtigheden af fødevaresikkerhed i hele jord-til-bord-kæden, fra fødevarerne bliver produceret, transporteret, tilberedt, købt og til de bliver spist.

 

Forebyggelse af fødevarebårne sygdomme

Der er mere end 200 fødevarebårne sygdomme, som fører til alt fra diarré til kræft. Fødevare- og vandbårne diarrésygdomme er skyld i to millioner dødsfald hvert år, vurderer WHO.

 

For at mindske sygdomsbyrden af fødevarebårne sygdomme har WHO, baseret på videnskabelig dokumentation, udviklet fem nøgler til sikre fødevarer, der forklarer en række grundlæggende principper, alle bør kende og bruge for at forebygge fødevarebårne sygdomme. Seniorrådgiver Jens Kirk Andersen fra DTU Fødevareinstituttet har blandt andre bidraget til at udvikle disse fem anbefalinger:

 

  1. Hold rent – vask fx hænder og hold overflader og madlavningsudstyr rent
  2. Adskil rå og tilberedte fødevarer – brug fx ikke samme kniv og skærebræt til rå og tilberedte fødevarer
  3. Varm maden tilstrækkeligt - steg og kog især kød, æg og fisk grundigt
  4. Opbevar mad ved sikre temperaturer – nedkøl fx tilberedte fødevarer så hurtigt som muligt.
  5. Brug sikre rådvarer og rent vand – brug fx ikke fødevarer udover sidste anvendelsesdato.

 

Læs mere

Find mere information om World Health Day 2015  og følgende materialer på WHO’s website:

Faktaark om fødevaresikkerhed

Plakat og video om ”five keys to safer food”

Strategisk plan vedr. fødevaresikkerhed inkl. fødevarebårne zoonoser 2013-22.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BE9564463-0E48-4D39-82D9-38E1642578E5%7D
23 JANUAR 2021