Photo: Colourbox.dk

Dusør for værktøj, der kan automatisere litteratursøgninger

tirsdag 09 jul 19
|

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har udlovet 60.000 euro i en crowdsourcing konkurrence om at udvikle det bedste værktøj til at gennemgå videnskabelig litteratur og finde relevante data om dyre- og plantesundhed.

EFSA har i en crowdsourcing konkurrence sat 60.000 euro på højkant for den bedste løsning, der kan lette dataindsamlingsarbejdet, når EFSA’s eksperter skal gennemgå den videnskabelige litteratur og identificere relevante data om dyre- og plantesundhed.

Konkurrencen er en del af et større projekt, EFSA har igangsat for at afdække de risici og muligheder, der er forbundet med at bruge crowdsourcing som en ny måde at indhente og bearbejde data.

Konkurrencen slutter den 2. september 2019.

Læs mere

Konkurrencen er nærmere beskrevet på InnoCentives website. InnoCentive er en global markedsplads for innovation. Det er tredje gang EFSA gennemfører en crowdsourcing konkurrence. 

Se også InnoCentives website for spørgsmål og svar vedrørende konkurrencen.

Kontakt

EFSA Media Relations Office, press@efsa.europe.eu.