Image supplied

Brug for bedre data i kampen mod listeriabakterier

tirsdag 06 mar 18

Kontakt

Jens Kirk Andersen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
27 83 38 03

Der er brug for bedre europæiske data om forekomsten af listeriabakterien i spiseklare fødevarer samt større viden i hele fødevarekæden om sundhedsrisikoen for sårbare forbrugere. Det vurderer den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

Antallet af EU borgere, der bliver registreret som syge af listeriabakterier, er i flere år steget. De nyeste tal viser, at godt 2.200 europæere fik en listeriainfektion i 2015, hvoraf 270 er døde. Det er det største antal registrerede dødsfald på grund af bakterien nogensinde.

EFSA har udarbejdet en videnskabelig vurdering af den risiko, listeriabakterier i spiseklare fødevarer udgør. Spiseklare fødevarer bliver som regel ikke varmebehandlet, efter forbrugerne har købt dem, så eventuelle listeriabakterier i varerne bliver ikke slået ihjel.

Vurderingen viser, at infektionerne særligt rammer ældre over 75 år og gravide kvinder fra 25-44 år.

Ifølge EFSA skyldes de seneste års stigning i antallet af registrerede sygdomstilfælde formenligt, at aldersfordelingen i EU har fået gruppen af sårbare ældre til at vokse. Derudover betyder ændrede forbrugsmønstre, at folk oftere indtager spiseklare fødevarer, som kan indeholde listeriabakterier.

I vurderingen efterlyser EFSA større viden blandt alle aktører i hele fødevarekæden om den sundhedsrisiko, listeriabakterier i spiseklare fødevarer udgør for sårbare forbrugere – inklusive producenter af spiseklare fødevarer, myndigheder, sårbare forbrugere og folk, som laver mad til dem.

EFSA anbefaler også, at de europæiske lande ensarter deres dataindsamling, så data bliver nemmere at sammenligne på tværs af lande og over tid. Desuden tilskynder EFSA til brug af helgenomsekventering i overvågningen af bakterien. Viden om bakteriernes genomsekvenser kan hjælpe i opklaringen af sygdomsudbrud og til at udarbejde smittekildeberegninger.

Læs mere

Læs og hent vurderingen om listeriabakterier i spiseklare fødevarer på EFSA’s website.

Se også EFSA’s video om listeriabakterien, der forklarer, hvordan bakterien overvåges på EU-plan, og hvad forbrugere kan gøre for at undgå den.

Lær også mere om listeriabakterier på DTU Fødevareinstituttets website: Fakta om listeria i fødevarer.