Image supplied

EFSA’s første vurderinger af cocktaileffekter fra pesticider i kosten

tirsdag 12 maj 20

Kontakt

Susanne Hougaard Bennekou
Gruppeleder, Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
93 51 08 16

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, vurderer, at de europæiske forbrugere er beskyttet mod pesticidblandingers mulige skadelige effekter på nervesystemet og hormonsystemerne knyttet til skjoldbruskirtlen.

Forskning har vist, at hvis mange kemikalier med samme skadelige effekt er til stede samtidig, kan de gøre skade – selv i doser, der hver for sig er harmløse. Indtil nu er risikoen ved at blive udsat for pesticider i vid udstrækning kun blevet vurderet ved indtag af ét pesticid af gangen.

Den europæiske pesticidlovgivning kræver, at befolkningen skal beskyttes i forhold til den samlede udsættelse for pesticidrester gennem kosten. Derfor har EFSA udarbejdet metoder og værktøjer, som myndigheder kan bruge til at vurdere de potentielle sundhedsskadelige virkninger ved den samlede udsættelse overfor pesticidrester gennem kosten.

EFSA har offentliggjort de to første risikovurderinger: Dels for kroniske effekter på hormonsystemerne knyttet til skjoldbruskkirtlen ved udsættelse for pesticidrester i kosten for forskellige europæiske befolkninger – dels for den akutte effekt på nervesystemet. I vurderingerne indgår indtagsdata for forbrugere i forskellige aldre fra ti EU-medlemslande inklusiv Danmark.

EFSA konkluderer i begge risikovurderinger, at europæiske forbrugere ikke bliver udsat for en uacceptabel risiko via pesticidrester i kosten.

EFSA vil i løbet af de næste år risikovurdere de skadelige effekter, som indtag af pesticidrester gennem kosten måtte have på andre af kroppens organer og funktioner.

Læs mere

Vurderingerne er udarbejdet af eksperter ved EFSA i samarbejde med kollegaer ved det hollandske nationale institut for sundhed og miljø, RIVM. Vurderingerne findes på EFSA’s website: 

På DTU Fødevareinstituttet har forskere udviklet et online-værktøj, der kan vurdere risikoen for, at der opstår en skadelig effekt, hvis mennesker bliver udsat for flere kemikalier med lignende skadelige effekt på én gang. Læs mere om værktøjet i en pressemeddelelse fra 15. januar 2020: Cocktaileffekter kan forudsiges med online-beregner.