Eksempler på bunddyr fra Limfjorden og Kattegat. Foto: Ciaran McLaverty.

Ph.d.-forsvar om effekten af bundtrawling på havbundens dyreliv

tirsdag 25 feb 20

Kontakt

Ole Ritzau Eigaard
Seniorforsker
DTU Aqua
35 88 33 74

Kontakt

Ciaran McLaverty
Postdoc
DTU Aqua
35 88 34 19

Den 28. februar 2020 forsvarer Ciaran McLaverty sin ph.d.-afhandling på DTU i Lyngby.

Ph.d.-studerende Ciaran McLaverty, DTU Aqua, har undersøgt, hvilke bundlevende organismer der er mest følsomme over for fiskeri med redskaber, som slæbes hen over havbunden. Undersøgelserne omfatter fiskeri med skrabere efter blåmuslinger og med bundtrawl efter jomfruhummere i de indre danske farvande.

Havbundens sedimenter udgør et af de største økosystemer på jorden, og de tilknyttede dyresamfund har høj biodiversitet og stor betydning for hele havets økosystem.

Bundfaunaens sammensætning anvendes i miljø- og fiskeriforvaltningen som indikatorer for, hvordan miljøtilstanden er i havet, og hvordan havbunden påvirkes af bundtrawling. I overvågningen har man typisk haft fokus på bundfauna-indikatorer baseret på det samlede antal individer og arter, men det har vist sig, at denne metode ikke er særligt god til at påvise effekterne af fiskeriet.

Ciaran McLaverty har derfor taget en anden tilgang og har undersøgt effekten af bundtrawl på forskellige individstørrelser og biomasse samt en række biologiske karakteristika hos bundfaunaen. Resultaterne viser, bl.a. at større individer (over 4 mm) er mere følsomme over for trawling, mens mindre individer ofte påvirkes mere af andre miljøfaktorer end af fiskeri. Dette peger på, at man bedre vil kunne vurdere effekterne af bundtrawling ved at bruge større bundfauna som indikatorer. 

Om forsvaret af ph.d.-afhandlingen

Ciaran McLaverty forsvarer sin ph.d.-afhandling "Effects of chronic bottom trawling on benthic macrofaunal communities" den 28. februar kl. 13.00 på DTU, bygning 303A, auditorium 41, 2800 Kgs. Lyngby. 

Vejledere

  • Hovedvejleder: Seniorforsker Ole Ritzau Eigaard, DTU Aqua
  • Medvejleder: Specialkonsulent Grete E. Dinesen, DTU Aqua
  • Medvejleder: Professor Jens Kjerulf Petersen, DTU Aqua
Censorer
  • Seniorforsker Martin Lindegren, DTU Aqua
  • Dr. Hilmar Hinz, IMEDEA, Spanien
  • Professor Jan Geert Hiddink, Bangor University, Storbritannien

Ordstyrer ved forsvaret

  • Seniorforsker Karin Hüssy, DTU Aqua

Afhandlingen

En kopi af afhandlingen ”Effects of chronic bottom trawling on benthic macrofaunal communities" kan læses på DTU Aqua. Kontakt Rikke Hansen, rikh@aqua.dtu.dk.