Photo: DTU Fødevareinstituttet. Vævsprøve fra bugspytkirtel / Tissue sample from pancreas

Blanding af pesticider giver lavere fødselsvægt hos rotter

mandag 02 jul 18

Kontakt

Sofie Christiansen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 25

Kontakt

Terje Svingen
Forskningsgruppeleder, Lektor
DTU Fødevareinstituttet
93 51 88 80

Hvis drægtige rotter får en blanding af pesticider i doser, som hver især ikke er skadelige, risikerer de at få afkom med nedsat fødselsvægt, viser studier fra DTU.

Pesticider bliver generelt risikovurderet ét stof ad gangen på basis af den såkaldte NOAEL-værdi (No Observed Adverse Effect Level), hvilket er den højeste dosis af stoffet, der i dyreforsøg ikke har givet nogen skadelige effekter. Mennesker bliver dog typisk udsat for en blanding af flere pesticider på én gang.

Forsøg har vist, at mange pesticider forårsager nedsat fødselsvægt. I både mennesker og forsøgsdyr er lav fødselsvægt en markør for, at et foster ikke har udviklet sig optimalt, og det øger generelt risikoen for fedme og sygdomme senere i livet som type 2 diabetes.

Kombinationseffekter af pesticider, der forårsager nedsat fødselsvægt, har ikke tidligere været undersøgt. Det har DTU Fødevareinstituttet nu gjort i et studie finansieret af Miljøstyrelsen. I dette forsøg har rotter fået en cocktail af seks forskellige EU-godkendte pesticider ved doser, der hver for sig ikke ser ud til at medføre nedsat fødselsvægt. Tre af pesticiderne er godkendt til brug i Danmark.

Cocktaileffekt er fundet

I to forskellige forsøg indgik hvert pesticid i cocktailen i en dosis, som i sig selv ikke har vist sig at have en skadelig effekt. Rotteungerne blev udsat for cocktailen både før fødslen via moderkagen og efter fødslen via modermælken. Begge forsøg viste klart, at blandingen medførte nedsat fødselsvægt ved markant lavere doser end NOAEL for denne effekt for de enkelte pesticider.

Derved støtter resultaterne op om tidligere dyreforsøg, som viser, at udsættelse for blandinger af hormonforstyrrende stoffer - inklusive pesticider - kan medføre markante kombinationseffekter ved doser, hvor de enkelte stoffer ikke har nogen skadelig effekt.

Ungerne viste ikke tydelige tegn på metabolisk syndrom, da de blev undersøgt i 4-5 måneders alderen. Metabolisk syndrom er forstadiet til livsstilssygdomme som hjertekar-sygdomme og type 2 diabetes. Selvom de unge rotter ikke viser tydelige tegn på syndromet, udelukker det ikke, at disse effekter kan vise sig senere i livet. 

Fare for at cocktaileffekter bliver overset

Resultaterne peger på, at risikovurderinger baseret på NOAEL for ét pesticid ad gangen undervurderer risikoen for lav fødselsvægt. For at tage højde for de potentielt alvorlige effekter af kemikalieblandinger, vurderer forskere fra DTU Fødevareinstituttet, at kumulative risikovurderinger er nødvendige.

Vurderingerne bør inkludere alle de typer af stoffer, der kan føre til nedsat fødselsvægt, f.eks. pesticider, industrikemikalier samt miljøforureninger, som mennesker kan være udsat for samtidig.

Med de nuværende metoder kan risikoen være undervurderet. Selvom der i Danmark laves kumulative risikovurderinger af pesticider i fødevarer, er der endnu ikke fokus på risikoen ved den samlede udsættelse for forskellige stoffer eller for pesticider fra andet end fødevarer. 

Læs mere

Studierne indgår i den forskningsrapport, som DTU Fødevareinstituttet har udarbejdet for Miljøstyrelsen: Combination effects of pesticides on birth weight and metabolic programming in rat offspring. Arbejdet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs også om studiet i to videnskabelige artikler: Combined exposure to low doses of pesticides causes decreased birth weights in rats, som er publiceret i tidsskriftet Reproductive Toxicology, samt Effects on metabolic parameters in young rats born with low birth weight after exposure to a mixture of pesticides fra tidsskriftet Scientific Report.