Photo: Colourbox.com

DTU er med til at sætte fokus på fødevarekontaktmaterialer i EU

tirsdag 26 jan 16

Kontakt

Gitte Alsing Pedersen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 73

Kontakt

Anne Marie Vinggaard
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 49

En workshop i Europa Parlamentet sætter den 26. januar 2016 fokus på udviklingen af sikre og innovative fødevarekontaktmaterialer i fremtiden. DTU Fødevareinstituttet er medarrangør af workshoppen.

Forskere vurderer, at fødevarer er en af de væsentligste kilder til menneskers eksponering for kemiske stoffer, og fødevarekontaktmaterialer, der samlet set produceres ud fra flere tusinde kemiske stoffer, kan bidrage signifikant til denne eksponering ved afsmitning fra materialerne til fødevarer.

En workshop i Europa Parlamentets udvalg for Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed sætter den 26. januar 2016 fokus på, hvordan fødevarekontaktmaterialer kan gøres mere sikre i fremtiden. Det drejer sig bl.a. om at identificere mangler og udfordringer i de gældende reguleringer og vurderinger på området samt om at give forslag til, hvordan virksomheder kan bidrage til mere sikre og innovative materialer.

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde med Civic Consulting arrangeret workshoppen. Otte talere vil belyse emnet fra forskellige vinkler – deriblandt professor Anne Marie Vinggaard fra DTU Fødevareinstituttet, som skal tale om toksikologiske vurderinger og cocktaileffekter.

Læs mere

Programmet for workshoppen med titlen ”Food contact materials – how to ensure food safety and technological innovation in the future?" ligger på Europa Parlamentets website. Her bliver talernes præsentationer også gjort tilgængelige, efter workshoppen er holdt.

DTU Fødevareinstituttets har i løbet af de seneste år gennemført flere forskningsprojekter for at undersøge stoffer, der bruges i fødevarekontaktmaterialer. Læs fx DTU Fødevareinstituttets nyhed fra den 24. februar 2015: Kemikalier i fødevareemballage kan være hormonforstyrrende.

Se også EFSA’s korte video, der forklarer, hvad fødevarekontaktmaterialer er