DK: Agarplade (antibiotikaresistens). Foto:  Mikkel Adsbøl | EN: agar plate (antibiotic resistance). Photo:  Mikkel Adsbøl

Seminar om antibiotikaforbrug og –resistens – sæt kryds i kalenderen

torsdag 26 aug 21

Kontakt

Birgitte Borck Høg
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 66

Kontakt

Berit Müller-Pebody
Epidemiolog, Statens Serum Institut
Statens Serum Institut
32 68 73 96

Kom og hør om antibiotikaforbrug og -resistens i Danmark, når Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet den 18. november 2021 holder seminar i anledning af den internationale antibiotikauge. Seminaret bliver også en fejring af det danske overvågningsprogram DANMAP, som fylder 25 i år.

Aktører verden over sætter i uge 46, som er international antibiotikauge, fokus på de risici, der er forbundet med uhensigtsmæssig og unødig brug af antibiotika. Ugen kulminerer den 18. november, som er Europæisk Antibiotikadag, hvor en række aktiviteter vil øge kendskabet til antibiotikaresistens for både sundhedsprofessionelle og borgere.

I den forbindelse inviterer parterne bag det danske overvågningsprogram DANMAP til et seminar om antibiotikaforbrug og -resistens i Danmark. Det er muligt at være fysisk til stede ved seminaret, som bliver afholdt på DTU Lyngby Campus, eller deltage online.

Program

På programmet er en gennemgang af de vigtigste resultater fra den årlige DANMAP-rapport, som opgør forbruget af antibiotika til dyr og mennesker samt forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker i Danmark for 2020. Rapporten bliver udgivet på DANMAP’s website inden seminaret

Derudover vil andre emner af relevans for antibiotikaforbrug og –resistens blive behandlet, herunder covid-19 pandemiens betydning for forbruget.

Endeligt program offentliggøres midt oktober.

Tid

Torsdag den 18. november 2021 kl. 12.30–16.30.

Sted

DTU
Oticonsalen
Anker Engelundsvej 1
2800 Kgs. Lyngby
Danmark

Tilmelding

Du kan tilmelde dig via formularen her, hvor du kan vælge mellem fysisk tilstedeværelse eller online deltagelse. Hvis du gerne vil være med i Lyngby, skal vi have din tilmelding senest fredag den 12. november, mens det er muligt at tilmelde sig online deltagelse frem til den 17. november.