Photo: Colourbox.com

Pesticidrester i kosten 3. kvartal 2019

onsdag 29 jan 20
|

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24
I alt 542 fødevarer er udtaget i forbindelse med den danske pesticidkontrol for 3. kvartal 2019. DTU Fødevareinstituttet har vurderet, at 12 prøver kan udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Hvert kvartal rapporterer DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen resultater fra den danske pesticidkontrol. Rapporten for 3. kvartal 2019 omfatter resultater for 542 konventionelle eller økologiske stikprøver og mistankeprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og animalske produkter, som er analyseret for pesticidrester.

DTU Fødevareinstituttet har vurderet, at 12 prøver kan udgøre en sundhedsmæssig risiko. Det drejer sig om fund af prothiofos i importeret kailankål, tricyclazol i importeret ris og chili, og hexachlorbenzen i danske gulerødder.

I otte importerede prøver af appelsin, banan, mandarin, asiatisk centella, koriander, chili og mango er chlorpyrifos fundet i mængder, der både ligger under den gældende grænseværdi (seks prøver), og som overskrider den (to prøver).

Det er ikke afklaret, om chlorpyrifos har en skadelig virkning på generne. En sundhedsmæssig risiko ved fund af stoffet kan derfor ikke udelukkes – uanset om grænseværdien er overholdt eller ej. DTU Fødevareinstituttet har således vurderet for alle prøver med indhold af chlorpyrifos, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes.

Hvis pesticidindholdet i en fødevare overskrider grænseværdien, må den ikke længere sælges. Vurderes det ydermere, at indholdet kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, bliver fødevaren også tilbagekaldt fra markedet, og der bliver sendt en advarsel via EU’s advarselssystem for foder og fødevarer, RASFF.

Læs mere

Se kvartalsopgørelsen: Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2019 (pdf).

Resultaterne fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol vil blive rapporteret mere indgående i den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Find flere oplysninger om pesticidrester på DTU Fødevareinstituttets website.

Godkendelse af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl bliver ikke fornyet

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, offentliggjorde i august 2019 et resumé af den sundhedsmæssige vurdering for chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i forbindelse med fornyet godkendelse af stofferne.

Det fremgår heraf, at toksikologiske referenceværdier ikke kan sættes for stofferne, da det ikke er muligt at afklare, om der er en skadelig virkning på generne. For stoffer med genotoksiske effekter er det antagelsen, at der ikke er en nedre tærskel for sådanne effekter. Som konsekvens heraf har DTU Fødevareinstituttet siden august 2019 vurderet, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes for alle indhold af stofferne.

Den 6. december 2019 blev det vedtaget i EU, at godkendelserne for begge stoffer ikke vil blive fornyet. Ikke-godkendelsen trådte endeligt i kraft den 10. januar 2020 og betyder, at medlemsstaterne skal trække alle autorisationer for de to stoffer tilbage i løbet af en måned.