Photo: Colourbox.com

Fremtidens alkohol kan laves af overskudsmælkesukker

torsdag 08 feb 18

Kontakt

Peter Ruhdal Jensen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
20 85 56 01

Kontakt

Louise Rørbæk Heiberg
Investment manager
CAPNOVA
23 82 14 18

Ny teknologi fra DTU kan omdanne mælkesukkeret i mejerispildprodukter til alkohol. Den nystiftede virksomhed bag teknologien har fået startkapital fra CAPNOVA.

Mejeriers produktion af ost genererer betydelige mængder af spildproduktet valle. Mens store osteproducenter gennem yderligere bearbejdning selv er i stand til at trække mere værdi ud af vallen, har mange mindre mejerier ikke den nødvendige teknologi og knowhow til selv at bearbejde vallen. Den har derfor meget lav værdi og bliver ofte enten solgt til dyrefoder eller ender som affald.

Bakterier omdanner mælkesukker til alkohol

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har udviklet en patenteret teknologi, der ved hjælp af mælkesyrebakterier effektivt omdanner mælkesukker (laktose) i ostevallen til ethanol. Ethanol er den alkohol, der indgår i spiritus.

Forskerne har stiftet virksomheden Alcowhey, der i samarbejde med mindre mejerier kan bruge den patenterede teknologi til at skabe mere værdi af den valle, de producerer. Mejerierne kan derefter sælge ethanolen til destillerier, som kan bruge den i produktionen af spiritus.

”DTU Fødevareinstituttet har fokus på bedre udnyttelse af råvarer i fødevareproduktionen for at minimere ressourcespild. Den nye teknologi kan skabe et nyt produkt af et spildprodukt, som mejerierne i bedste fald kun kan tjene lidt på, og som ofte er et miljøproblem,” forklarer professor Peter Ruhdal Jensen fra DTU Fødevareinstituttet.

”Alcowhey-processen har en række fordele sammenlignet med tilsvarende gærteknologier, som gør den attraktiv selv i lille skala og den alkohol, vi kan producere er meget ren og velegnet til spiritus,” uddyber Peter Ruhdal Jensen.

"Den nye teknologi kan skabe et nyt produkt af et spildprodukt, som mejerierne i bedste fald kun kan tjene lidt på, og som ofte er et miljøproblem."
Professor Peter Ruhdal Jensen

Investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA har i første omgang givet Alcowhey start-up kapital i form af et lån på 0,5 mio. kr. med henblik på en senere investering på tre millioner kroner.

”AlcoWhey er interessant, da det er et projekt med impact. De løser både en miljømæssig udfordring for mejeriindustrien og omdanner samtidig et biprodukt til et højværdi produkt. Med teknologien fra AlcoWhey kan mejeriindustrien og mejerierne udvikle et nyt forretningsområde. Hvad der er godt for miljøet, er også godt for kunderne og forretningen," siger Louise Heiberg, investment manager hos CAPNOVA.

I spirekasse på DTU

Som DTU spin-outvirksomhed vil Alcowhey de næste par år fortsat have til huse på DTU, hvor virksomheden kan benytte sig af laboratoriefaciliteterne og arbejde i synergi med Forskningsgruppen for Mikrobiel Bioteknologi og Bioraffinering.

Flere mejerier har allerede udvist interesse for teknologien, og Alcowhey undersøger også mulighederne for at etablere et samarbejde med destillerier.

Læs mere

For mere information om Alcowhey se virksomhedens website. Mejerier og destillerier, som vil udforske mulighederne for et samarbejde, kan kontakte Martin Holmboe hos Alcowhey.

Læs mere om Forskningsgruppen for Mikrobiel Bioteknologi og Bioraffinerings forskning i udvikling af en bæredygtig fødevare- og foderproduktion på DTU Fødevareinstituttets website.