Photo: Colourbox.com

Pesticidrester i kosten 4. kvartal 2017

tirsdag 03 apr 18

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24

Kun én af de påviste indhold af pesticidrester, der er testet i fødevarer som en del den danske pesticidkontrol for 4. kvartal 2017, er af DTU Fødevareinstituttet vurderet til at udgøre en sundhedsmæssig risiko.

DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen rapporterer hvert kvartal resultater fra den danske pesticidkontrol.

Rapportering for i 4. kvartal 2017 omfatter resultater for 469 konventionelle eller økologiske stikprøver og mistankeprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og animalske produkter. Af alle prøver af fødevarer, som er analyseret for pesticidrester, blev én prøve af udenlandsk meterbønne fra Sri Lanka vurderet til at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko.

En overskridelse af grænseværdien fører til, at markedsføring af fødevaren bliver stoppet. Når der er en sundhedsmæssig betænkelighed ved overskridelsen, bliver fødevaren desuden tilbagekaldt fra markedet. Det er også sket i dette tilfælde. Desuden blev en advarsel sendt via EU’s advarselssystem for foder og fødevarer, RASFF.

Resultaterne fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol vil blive rapporteret mere indgående i den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Læs mere

Se kvartalsopgørelsen: Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 4. kvartal 2017 (pdf).

Find flere oplysninger om pesticidrester på DTU Fødevareinstituttets website.