Photo: Colourbox.com

Forskning vigtig for at understøtte dansk position på ingrediensmarkedet

fredag 03 maj 19

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03

Regeringen investerer i at udbygge Danmarks styrkeposition på det globale ingrediensmarked bl.a. gennem mere forskning. DTU Fødevareinstituttet forsker i at udvikle nye, bæredygtige ingredienser, som kan sikre fødevarer til den voksende befolkning.

Trods landets beskedne størrelse er Danmark en stormagt på ingrediensområdet. Danske virksomheder står samlet for en eksport på cirka 26,6 mia. kroner.

For at sikre Danmark en stærk rolle på ingrediensmarkedet fremover, har regeringen afsat 25 millioner til 14 nye initiativer. De skal understøtte eksporten af ingredienser og tiltrække flere udenlandske investeringer – blandt andet gennem mere forskning i mere bæredygtige ingredienser, der kan føre til sundere fødevarer.

DTU Fødevareinstituttet forsker i at udvikle nye og innovative ingredienser baseret på bæredygtige råvarer og teknologiske løsninger, som kan bruges i produktionen af sunde og sikre fødevarer til den voksende befolkning.

Instituttets eksperter hjælper også myndighederne med at identificere, hvor der er brug for mere viden for at kunne ændre lovgivningen. For eksempel så det bliver muligt at udnytte flere sidestrømme fra fødevareproduktionen til at skabe sunde og sikre ingredienser og fødevarer.

De 25 millioner er afsat som opfølgning på de anbefalinger, regeringen modtog i januar 2019 fra dets Vækstteam for Ingrediensbranchen, som bl.a. omfatter DTU Fødevareinstituttets institutdirektør Christine Nellemann.

Læs mere

De 14 nye initiativer er beskrevet i rapporten: Regeringsstrategi for ingredienser.