Sisimiut, Grønland. Foto Nina Qvistgaard

Klart til andet år med uddannelse i fiskeriteknologi

mandag 09 mar 20

Kontakt

Nina Qvistgaard
Chefkonsulent, Uddannelsesansvarlig
DTU Aqua
35 88 30 90

Vil du læse til fiskeriingeniør?

OBS: Ansøgningsfrist for kvote 2 ansøgninger er rykket til den 22. marts klokken 12:00


For at søge ind skal du have:

  • En adgangsgivende gymnasial eksamen (Det kan være stx, hf, htx, m.fl.)

  • Eller en relevant erhvervsuddannelse

  • Eller have gennemført adgangskursus til ingeniøruddannelserne

  • Derudover er der krav om Matematik A, Engelsk B samt Fysik B eller Geovidenskab A


Læs mere om uddannelsen og de adgangsgivende eksaminer på dtu.dk/fiskeri 

DTUs nye diplomingeniøruddannelse Fiskeriteknologi er kommet godt fra start. Nu er det tid til at overveje, om man vil med på det næste hold, der starter i Sisimiut til september

En rustur med shelterbyggeri på et grønlandsk fjeld og med udsigt over Davisstrædet. En dag med prøvetagning på havet eller et besøg på Royal Greenlands splinternye fabriksskib, Sisimiut, hvor man ser det praktiske arbejde med forarbejdning af fisk og skaldyr.

Det er nogle af de studierelevante erfaringer, de allerførste studerende på DTU’s diplomingeniøruddannelse Fiskeriteknologi har gjort sig i løbet af det første semester af uddannelsen, som startede i Sisimiut sidste september.

”Det hele munder jo ud i, at man har en god teknisk forståelse af, hvordan hele den her sammenhæng fungerer. Jeg synes, vi har haft en masse spændende undervisning i fiskeri og fangstmetoder og kvalitetshåndtering på fabrikker. Lige nu er vi i gang med et ingeniørforløb, så vi også lærer noget om, hvad det vil sige at være ingeniør i et arktisk område som Grønland”, siger en af de studerende Pernille Bak Andreasen i en ny video, DTU har produceret om uddannelsen.

Viden om hele værdikæden i fiskeriet
Og det er netop det, der er formålet med den ny uddannelse: At uddanne specialister med fokus på hele værdikæden i fiskeriet. 

”Det er lige fra viden om havet og livet deri, over metoder til fangst og forarbejdning til bæredygtig fiskeriforvaltning, så vi er sikre på, at der er fisk at fange også næste år. Desuden får de studerende tværgående undervisning med fokus på innovation og entrepreneurskab med det formål, at de i fremtiden kan være med til at videreudvikle erhvervet. Det hele går hånd i hånd”, siger studieleder Nina Qvistgaard, DTU Aqua.

Studietiden delt mellem Grønland og Danmark
Uddannelsen foregår både i Grønland og i Danmark. Man starter med 3 semestre i Sisimiut i Grønland, som for en stor del handler om praktisk undervisning. Så tager man til Danmark og læser et år med forskellige kurser – primært i Lyngby. De sidste halvandet år kan man lidt selv vælge, hvor man vil være. Først skal man i praktik et halvt år, og derefter er der et semester med tilvalgskurser, som både kan foregå i Danmark, Grønland eller i et andet land. Uddannelsen sluttes med et afgangsprojekt, som meget gerne må laves i samarbejde med en virksomhed.

Og virksomhederne står klar til at aftage de kommende diplomingeniører, som forventes at kunne komme til at arbejde med f.eks. kvalitetssikring og fødevaresikkerhed inden for fiskeindustrien. Der vil også være opgaver med at udvikle redskaber og –teknologi til fiskeri og forarbejdning eller med rådgivning om forvaltning eller ved anskaffelser og design af fiskerifartøjer. 

Indtil videre har den første lille håndfuld Fiskeriteknologistuderende suget til sig af viden og oplevelser i Sisimiut, hvor de bor og til et vist omfang undervises sammen med studerende fra DTU’s anden diplomuddannelse Arktisk Byggeri og Infrastruktur. 

”Jeg elsker, at vi har været meget ude – ude i praktikker, ude og tage prøver, ude at sejle”, siger Pernille Bak Andrassen, der først pakker skoletasken for at drage mod Lyngby om knap et år. 

Se video om Fiskeriteknologiuddannelsen