Image supplied

Konkurrence skal automatisere videnskabelig dataindsamling

tirsdag 22 maj 18
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har igangsat en crowdsourcing konkurrence for at få udviklet den bedste nye algoritme, der kan lette dataindsamlingsarbejdet i videnskabelige vurderinger.

Noget af det mest tidskrævende i udformningen af risikovurderinger er gennemgangen af den tilgængelige litteratur for at finde den information, som er relevant for risikovurderingen. Eftersom mængden af tilgængelig litteratur stiger eksponentielt, er den proces kun blevet mere tidskrævende. 

Hvis litteraturgennemgangen i højere grad kan blive automatiseret, kan den gennemføres på kortere tid. En automatiseret gennemgang vil også bedre sikre, at al relevant litteratur bliver gennemgået, og arbejdet vil formodentligt også blive mere nøjagtigt.

EFSA har i en crowdsourcing konkurrence sat 23.000 euro på højkant for den bedste løsning, der kan lette dataindsamlingsarbejdet. Idéen bag crowdsourcing er at få hjælp fra en bred skare af forskellige mennesker til at løse en opgave.

Præmien vil blive givet til den eller de personer, som kan lave den bedste algoritme til at identificere og udtrække relevante informationer fra videnskabelige artikler i fuldtekst.

Konkurrencen slutter den 10. juli 2018.

Læs mere

Konkurrencen er nærmere beskrevet på InnoCentives website. InnoCentive er en global markedsplads for innovation. Det er anden gang EFSA kører en crowdsourcing konkurrence. 

Se også InnoCentives website for spørgsmål og svar vedrørende konkurrencen.