Photo: Colourbox.com

Nordiske anbefalinger for fluorstoffer i fødevareemballage

onsdag 02 maj 18
|

Kontakt

Gitte Alsing Pedersen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 73

DTU Fødevareinstituttet har sammenfattet anbefalinger fra de nordiske lande for risikohåndtering af fluorerede stoffer i fødevareemballage af pap og papir.

Fluorerede stoffer er kemiske forbindelser med egenskaber, der skyer vand, fedt og smuds. Stofferne bliver blandt andet brugt i fødevareemballage af pap og papir, hvor deres funktion er at gøre emballagerne vand- og fedtafvisende. Stofferne er svært nedbrydelige og ophobes i både mennesker og i miljøet, ligesom nogle af stofferne er sundhedsskadelige.

Mennesker er mest eksponeret for fluorerede stoffer via stoffernes miljøforurening af fødevarer, men også fødevarekontaktmaterialer kan være en kilde.

Anbefalinger med input fra hele Norden

DTU og Fødevarestyrelsen arrangerede i 2015 en nordisk workshop om fluorerede stoffer. På baggrund af workshoppen har forskere på DTU Fødevareinstituttet skrevet en rapport for Nordisk Ministerråd.

Rapporten samler dels den eksisterende viden om fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer af pap- og papir, dels de muligheder for at reducere forbrugerrisikoen for eksponering af fluorerede stoffer via fødevareemballager, som blev diskuteret på workshoppen.

Deltagerne konkluderede, at myndighederne i de nordiske lande mest oplagt kan sætte en grænseværdi for total indhold af organiske fluorforbindelser i emballage af pap og papir.

På baggrund af disse vurderinger fastsatte Fødevarestyrelsen i 2015 en national grænseværdi for total organisk fluor. Fødevarestyrelsen har i april 2018 erstattet den med en indikatorværdi der tager afsæt i ny viden, som forskere fra DTU Fødevareinstituttet har genereret om baggrundsniveauet af fluorerede stoffer i pap og papiremballage.

Læs mere

Læs hele rapporten: PFAs in paper and board for food contact. Options for risk management in poly- and perfluorinated substances (pdf).

Læs også DTU Fødevareinstituttets fakta om fluorerede stoffer, som blandt andet forklarer, hvordan forbrugere kan undgå fluorerede stoffer i fødevarer, hvad myndighederne og fødevareindustrien gør for at udfase brugen af dem, og det arbejde instituttet gør for at øge viden om stofferne.