Image supplied

Oplev EFSA’s panel for genmodificerede organismer i aktion

mandag 19 sep 16
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, inviterer interesserede observatører til at overvære det næste møde i det videnskabelige panel for genmodificerede organismer, GMO. Invitationen er et led i tiltag, der skal styrke gennemsigtigheden i EFSA’s arbejde.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, inviterer interesserede observatører indenfor, når EFSA’s videnskabelige panel for genmodificerede organismer, GMO, holder møde i Bruxelles den 26.-27. oktober 2016.

Panelets opgave er at give EU kommissionen forskningsbaseret rådgivning om genmodificerede fødevarer og foder samt miljørisikovurderinger af genmodificerede planter, mikroorganismer og dyr. På mødet skal panelet behandle adskillige ansøgninger om godkendelse af genmodificerede produkter.

EFSA ønsker med åbne panelmøder at skabe bedre forståelse for panelernes arbejde med bl.a. at udarbejde risikovurderinger. Observatører får mulighed for at interagere med og stille spørgsmål til panelernes videnskabelige eksperter.

Deadline for tilmelding som observatør er den 4. oktober 2016. Tilmelding skal ske via EFSA's website.

Læs mere

På EFSA’s website findes en nærmere beskrivelse af panelets arbejdsområde og medlemmer samt dagordner og referater fra tidligere møder: Panel on Genetically Modified Organisms.

Læs også på EFSA’s website, hvordan du tilmelder dig de åbne panelmøder og om retningslinjerne for deltagelse. Her findes desuden en liste over de 11 panelmøder, EFSA holder i løbet af 2016, hvor observatører kan deltage.

Vær opmærksom på, at spørgsmål indsendt sammen med tilmelding får førsteprioritet ved panelmøderne.

Spørgsmål om møderne kan sendes til publicmeetings@efsa.europa.eu.