Photo: Colourbox

Lær hvordan One Health bidrager til en sundere verden

torsdag 28 jan 16

Kontakt

Tine Hald
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 94

Kontakt

Maria Vang Johansen
Professor
Københavns Universitet
35 33 14 38

Kursister fra hele verden kommer til sommer til Danmark for at lære, hvordan One Health konceptet bruges til at løse problemer, der har betydning for sundhed og velfærd for mennesker, dyr og miljø. Eksperter fra DTU og Københavns Universitet er undervisere på sommerskolen, og forelæsere udefra vil give et globalt perspektiv på emnet. 

Verden står overfor voldsomme globale forandringer, der har betydning for sundheden for mennesker, dyr og miljø: eksponentiel befolkningstilvækst, ændrede spisevaner, klimaforandringer, stigende udnyttelse af naturressourcer til fødevareproduktion og så videre.

Det er blevet tydeligt, at menneskers, dyrs og vores fælles miljøsundhed og velfærd ikke kan sikres i det lange løb, med mindre vi håndterer dem samlet. Det er umuligt for en enkelt forskningsdisciplin eller organisation alene at tackle de udfordringer, verden står overfor. Derfor er bedre tværfagligt samarbejde på tværs af forskellige sektorer nødvendigt.

Det er grundtanken bag One Health tilgangen til at forebygge og bekæmpe infektionssygdomme og sygdomme forårsaget af kemiske forureninger.

One Health sommerkursus i København

One Health International Summer Course bliver nu udbudt for tredje gang i København.  Kurset fokuserer på de sygdomsrisici og udfordringer, der opstår i det komplekse samspil mellem dyr, fødevarer, mennesker og miljø.

Kurset trækker på forskellige videnskaber og er baseret på tværfagligt samarbejde, kommunikation og udveksling af data mellem de forskellige parter, der er med til at finde løsninger på globale udfordringer såsom fødevaresikkerhed, zoonoser og antibiotikaresistens. Zoonoser er sygdomme, der smitter mellem dyr og mennesker fx via fødevarer eller direkte kontakt mellem dyr og mennesker, men også via vores fælles miljø.

Eksperter fra DTU og Københavns Universitet er undervisere på sommerkurset, og internationale forelæsere vil give et globalt perspektiv på emnet.

Dansk tradition for brug af One Health

Danmark har en lang tradition for at bruge One Health tilgangen og er blandt de førende lande i at finde løsninger til nogle af disse udfordringer. Eksempler herpå er forebyggelse og kontrol af salmonella og antibiotikaresistente bakterier i husdyrproduktionen. Studerende ved sommerskolen vil lære om de danske erfaringer og få et globalt perspektiv på emnet med input fra internationale organisationer som fx Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Sommerskole programmet

One Health sommerskolen udbydes i fællesskab af DTU og KU.

Kurset er en god mulighed for efteruddannelse af fx læger og dyrlæger, og er relevant for kandidat- og ph.d. studerende fra en lang række discipliner som fx human og veterinær medicin, miljøvidenskab, fødevarevidenskab, ressourceøkonomi, sociologi og antropologi. Et bredt miks af tilgange og synspunkter er med til at gøre diskussionerne nuancerede og lærerige, og kurset har fået rigtigt gode evalueringer fra tidligere kursister.

Kurset består af et fem-ugers e-learningsmodul (fra den 9. maj til 10. juni 2016) og et ugelangt fuldtidsundervisningsmodul i København (fra den 17. til 23. august 2016). På modulet i august er fokus på problembaseret undervisning i grupper krydret med inspirerende forelæsninger.

Studerende vil få tildelt 5 ECTS point for at gennemføre One Health sommerskolen.

Undervisningen foregår på engelsk.

Tilmeldingsfrist

Du kan tilmelde dig sommerskolen ved at udfylde en blanket på KU’s website inden den 1. april 2016.

Læs mere

Find mere information om sommerskolen på KU’s website - herunder om studieafgift og kursussted: One Health Summer Course. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du sende en e-mail til onehealth@foodsciencecopenhagen.dk.