Photo: Colourbox.com

Invitation til grundkursus i hygiejnisk design

mandag 14 jul 14
|

Få grundlæggende viden om hygiejnisk design og udnyt den i fremstillingen af udstyr, til at undgå fejlinvesteringer og sikre optimal rengøring. Det er blot en del af det udbytte, designere, konstruktører, købere og brugere af udstyr i fødevareindustrien eller den bioteknologiske og farmaceutiske industri kan få med fra grundkurset i hygiejnisk design. DTU Center for Hygiejnisk Design i DTU Fødevareinstituttet samt IPU og Staalcentrum står bag kurset, som finder sted den 25.-26. november på DTU.

På det to-dages grundkursus i hygiejnisk design kan erfarne ingeniører og teknikere inden for udstyrsdesign, materiale, vedligehold og lignende få solid viden om hygiejnisk design af udstyr.

Designere og konstruktører vil efter kurset kunne udnytte hygiejnisk design både i fremstillingen af udstyr fra tegningsstadiet frem til slutafprøvningen af udstyret. Købere og brugere af udstyr vil kunne bruge denne viden til at undgå fejlinvesteringer og sikre optimal rengøring, som både kan være tidsbesparende og sikre, at mikroorganismer ikke hober sig op i udstyret.

Der er tale om et komprimeret kursusforløb med hands-on aktiviteter. Underviserne har stor praktisk og teoretisk viden om hygiejne og hygiejnisk design og er aktivt involveret i projekter med industripartnere.

Kurset foregår i DTU Center for Hygiejnisk Design, DTU Fødevareinstituttet. Centeret er som det eneste i Danmark DANAK akkrediteret og EHEDG autoriseret testcenter, som certificerer efter European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) guidelines. Derfor opnår deltagerne på kurset en helt unik kombination af state-of-the-art viden og praksisnær indføring i hygiejnisk design af meget erfarne undervisere.

DTU Center for Hygiejnisk Design, DTU Fødevareinstituttet samt IPU og Staalcentrum står bag kurset.

Program 

Hygiejniske designprincipper for enkeltudstyr og procesanlæg vil blive gennemgået ved hjælp af eksempler beskrevet i lovgivningen samt ud fra EHEDG’s guidelines og DS/EN 1672-2 + A1:2009.

Deltagerne vil få et indblik i korrosion, den bakteriologiske verden og sammenhængen mellem udstyrs design og de mikrobiologiske problemer, der kan opstå ved fejldesign.

Se program for kurset

Tid

Den 25. og 26. november 2014

Sted

DTU Center for hygiejnisk Design,
DTU Fødevareinstituttet
Søltofts plads bygning 222
2800 Lyngby

Tilmelding og pris

Kurset forudsætter kendskab til udstyr til fødevareindustrien eller den bioteknologiske og farmaceutiske industri og gerne erfaring fra udviklings-, vedligeholds- og hygiejnesikringsopgaver i disse industrier. Kurset er dermed især relevant for:

  • Tekniske medarbejdere og produktionsmedarbejdere i procesindustrien, som deltager i beslutninger om indkøb af maskiner og inventar eller ændringer af anlæg - eller som på anden måde har medansvar for produkternes sikkerhed og sundhed
  • Produktudviklere, konstruktører og salgskonsulenter hos producenter af maskiner og udstyr til procesindustrien
  • Rådgivende ingeniører, som designer procesanlæg, og teknikere, der vedligeholder og tilpasser procesudstyr.
  • Tilmelding foregår pr. e-mail til administrativ koordinator Lissi Holm, lihol@food.dtu.dk 

    Pris pr. deltager er 7.200 kroner. Deltager flere fra samme virksomhed er prisen for den anden og yderligere deltagere 6.600 kroner. Medlemmer af Stålcentrum kan også deltage til nedsat pris på 6.600 kroner, og deltager flere fra samme medlemsvirksomhed er prisen for den anden og yderligere deltagere 6.100 kroner.