Rottetestikler fra clotrimazolestudie. Foto: DTU Fødevareinstituttet

Håndkøbsmedicin mod svamp kan forstyrre hormonerne

onsdag 16 jun 21

Kontakt

Terje Svingen
Forskningsgruppeleder, Lektor
DTU Fødevareinstituttet
93 51 88 80

Den aktive ingrediens i et populært præparat til behandling af svamp kan forstyrre kønshormonerne, viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. En sådan påvirkning kan have konsekvenser for ufødte babyers kønsudvikling, hvis gravide bruger præparatet.

Kønshormoner spiller en central rolle i kønsudviklingen: De er med til at bestemme, hvordan drenge bliver til drenge og piger bliver til piger. Forstyrrelser i niveauet af kønshormoner i fostertilstanden kan medføre en række reproduktionsforstyrrelser både ved fødslen og senere i livet såsom misdannede kønsorganer og nedsat fertilitet.

Det er veldokumenteret, at mange miljøkemikalier kan forstyrre hormonsystemet. De kaldes derfor ofte hormonforstyrrende stoffer. Azolfungicider er en gruppe af kemikalier, der kan være hormonforstyrrende. Azoler bliver brugt til at bekæmpe svampeangreb i frø og afgrøder, men de indgår også i forskellige typer medicin, mennesker bruger.

De fleste azoler, der bliver brugt i medicin, er stramt reguleret, og der er god kontrol med brugen af dem. Nogle sælges dog som håndkøbsmedicin – deriblandt clotrimazol, som bruges til at behandle forskellige svampeinfektioner, herunder skedesvamp.

Væsentligt ændrede kønshormoner

Et nyligt studie fra DTU Fødevareinstituttet viser, at clotrimazole kan medføre væsentlige ændringer i kønshormonerne hos drægtige rotter og deres fostre.

Forskerne har fundet disse effekter ved eksponeringskoncentrationer tilsvarende dem, som er målt hos gravide kvinder, der bruger clotrimazol til at behandle skedesvamp. Undersøgelsen viser også, at rotter – ligesom mennesker – hurtigt udskiller kemikaliet fra kroppen. Ikke desto mindre påvirker clotrimazol hormonsystemet under et særligt følsomt udviklingsstadie, og det giver anledning til bekymring i forhold til lignende effekter ved menneskelig eksponering.

En tidligere undersøgelse i mennesker har også rejst bekymring om risikoen for, at clotrimazol kan forstyrre den mandlige kønsudvikling. DTU’s nye undersøgelse bekræfter, at clotrimazol kan forstyrre hormoner hos rottefostrene, hvilket kan have konsekvenser for kønsudviklingen.

Forskerne er bekymrede for, at ukritisk brug af præparatet under graviditeten potentielt set kan påvirke fosterets kønsudvikling negativt – især hvis den vordende mor på samme tid bliver udsat for andre hormonforstyrrende kemikalier som f.eks. paracetamol eller phthalater og bisphenoler fra plastprodukter. 

Behov for mere forskning

Det ikke nødvendigvis udsættelse for clotrimazol isoleret set, der er et problem, men snarere den samlede eksponering fra hormonforstyrrende stoffer, som kvinder kan blive udsat for under graviditeten. Det vil yderligere forskning kunne være med til at afgøre, og netop derfor efterlyser DTU Fødevareinstituttets forskere mere viden på området.

Læs mere

Studiet er nærmere beskrevet i en artikel i tidsskritet Toxicology and Applied Pharmacology: Human-relevant concentrations of the antifungal drug clotrimazole disrupt maternal and fetal steroid hormone profiles in rats. Studiet blev gennemført med støtte fra Center for Hormonforstyrrende Stoffer (CeHoS).

DTU Fødevareinstituttet forsker i det store antal potentielt skadelige kemiske stoffer, vi er udsat for i hverdagen og vurderer konsekvenserne. Forskerne har bl.a. fokus på hormonforstyrrende stoffer, kombinationseffekter og udvikling af computermodeller, der kan forudsige de skadelige effekter.

Læs mere på instituttets temasite: Kemikaliepåvirkninger.