Nye tilfælde af listeria

tirsdag 28 apr 15
|

Kontakt

Dorte Lau Baggesen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
25 47 78 48

Inden for en kort periode er der påvist flere tilfælde af listeria, der kan have relation til tidligere sygdomsudbrud. Opsporing af smittekilder pågår i et samarbejde mellem DTU Fødevareinstituttet, Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.

I alt fem personer med underliggende sygdom har fået påvist listeria i løbet af en uge i april, heraf er to døde inden for 30 dage efter fundet af bakterien.  To personer har fået påvist den listeriatype, der gav anledning til et stort udbrud i 2013 og 2014 forårsaget af kødpålæg. To andre personer er smittet med andre listeriatyper, der kan have relation til to tidligere mindre listeriaudbrud. Den femte person er smittet med en listeriatype, der ikke kendes fra tidligere udbrud.

Smittekilderne er endnu ikke fundet, men udviklingen følges nøje. Hvis der kommer nye smittede, vil Statens Serum Institut foretage interviews med disse for at finde mulige smittekilder. Samtidig er Fødevarestyrelsen i gang med at tage prøver fra mulige fødevarer og fødevarevirksomheder, og fundne listeriabakterier vil løbende blive typebestemt på DTU Fødevareinstituttet

Koordinering af indsats og efterforskning af aktuelle sygdomsudbrud sker i regi af Den Centrale Udbrudsgruppe, som består af repræsentanter fra Statens Serum Institut, DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen.

Læs mere

Find mere information på Staten Serum Instituts nyhed Nye tilfælde af listeria.

For generelt at forebygge listeriainfektion henvises til Fødevarestyrelsens råd "Sådan undgår du at blive syg af listeria" på Fødevarestyrelsens hjemmeside.