Photo: Centers for Disease Control and Prevention

Mere ambitiøse mål vejen til mindre salmonellasmitte i Europa

onsdag 20 feb 19

Kontakt

Birgitte Helwigh
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
40 21 19 62

Et nyt mål om, at kun 1% af æglæggerne i en flok må være smittet med salmonella, vil formentligt kunne halvere antallet af fødevareoverførte salmonellatilfælde i EU, der skyldes indtag af forurenede æg, vurderer EFSA.

Efter mange år, hvor det samlede antal fødevareoverførte salmonellatilfælde i Europa er faldet, er udviklingen i de seneste år stagneret. I en vurdering fra EFSA vurderer eksperter, at et mere ambitiøst mål for, hvor ofte to forskellige typer af bakterien må være tilstede i æglæggerne, vil gøre det muligt yderligere at reducere antallet af tilfælde, der skyldes indtag af forurenede æg.

Under den nuværende EU lovgivning må højst 2% af en flok æglæggende høns være smittet med Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium for at minimere risikoen for, at smitten overføres til æg og derefter til mennesker. EFSA’s eksperter vurderer, at et nyt mål om, at højst 1% af flokken er inficeret, vil kunne halvere halvdelen antallet af mennesker, der bliver syge af at spise æg.

Siden det europæiske mål blev indført, har Danmark hvert år indfriet målet.

Læs mere

EFSA’s videnskabelige vurdering er beskrevet i en rapport, som kan downloades fra EFSA’s website. Salmonella control in poultry flocks and its public health impact.

 

Salmonellatilfælde i EU og Danmark

I 2017 blev 91.662 salmonellatilfælde registreret i EU’s medlemslande. Samme år er 1.067 salmonellatilfælde registreret i Danmark, hvoraf 290 tilfælde skyldtes Salmonella Typhimurium og 226 tilfælde skyldtes Salmonella Enteritidis. Registreringer viser, at cirka halvdelen af de danske tilfælde er erhvervet i udlandet.
https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B700EBBBE-8052-4113-AC48-336571DED191%7D
11 APRIL 2021