Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Samarbejde på tværs løser udfordringer med fødevaresikkerheden

mandag 01 jun 15
|

Kontakt

Tine Hald
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 94

Mange væsentlige mikrobiologiske risici som fx salmonella i fødevarer findes også i fødevareproducerende dyr. DTU Fødevareinstituttet er blandt verdens førende i at finde løsninger, der forhindrer, at smitsomme sygdomme overføres fra dyr til mennesker gennem fødevarer og bidrager dermed til at løse problemer med fødevaresikkerheden på tværs af sektorer og videnskabelige discipliner – ud fra One Health-konceptet.

For at finde løsninger på problemer med fødevaresikkerheden er det ofte nødvendigt at arbejde sammen på tværs af sektorer og faggrænser. One Health-konceptet trækker på forskellige videnskaber og fagområder og er baseret på tværfagligt samarbejde, kommunikation og udveksling af data mellem alle parter, der er involveret i at opretholde fødevaresikkerheden.

Konceptet er baseret på en erkendelse af, at menneskers og dyrs sundhed hænger uløseligt sammen og fokuserer på de sygdomsrisici og de udfordringer, som det komplekse samspil mellem dyr, mad, mennesker og miljø er skyld i.

Målet er at finde løsninger på udfordringer med zoonoser og antibiotikaresistens på en måde, der gavner dyr, mennesker og miljø. Zoonoser er sygdomme, der kan overføres fra dyr og fødevarer til mennesker.

Lang tradition for brug af One Health i Danmark 

Danmark har en lang tradition for at bruge One Health-tilgangen, og DTU Fødevareinstituttet er blandt verdens førende i at finde gode One Health-løsninger.

Instituttets arbejde har blandt andet skabt det videnskabelige grundlag for at indføre tiltag, der har nedbragt forekomsten af sygdomsfremkaldende bakterier i dyr, som fx salmonella i slagtekyllinger og æglæggende høns. Instituttets videnskabelige arbejde er også blevet brugt til at lave ændringer i landbrugspolitikken som fx det europæiske forbud mod anvendelse af vækstfremmere i husdyrproduktionen.

Læs mere

One Health-konceptet er beskrevet nærmere i en artikel i tidsskriftet Pan European Networks Science & Technology: One Health. Artiklen er skrevet af tidligere institutdirektør fra DTU Fødevareinstituttet Jørgen Schlundt, som nu er professor ved DTU Management Engineering.

DTU Fødevareinstituttet er også medarrangør af en One Health-sommerskole i Danmark. One Health-sommerskolen udbydes i fællesskab af DTU og KU gennem deres fælles fødevare-, ernærings- og veterinærplatform, Food Science Copenhagen (FOSCO).