Image: Colourbox.dk

Stor tidsbesparelse i udviklingen af hudplejeprodukter

torsdag 05 jul 18

Kontakt

Charlotte Jacobsen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
23 27 90 75

Hudplejeproducenter kan med en ny metode fra DTU Fødevareinstituttet forudsige holdbarheden af deres produkter på bare én måned i stedet for et halvt år som nu.

Hudplejeprodukter har en begrænset holdbarhed, fordi fedtsyrer i produkterne over tid kan danne såkaldte flygtige harskningsstoffer, som giver en ubehagelig lugt. Når producenter vil udvikle et produkt, er det derfor vigtigt at forstå den harskningsproces, produktet vil gennemgå for at kunne fastslå dets holdbarhed.

Indtil nu har producenter måtte afsætte mindst seks måneder til at få indsigt i den harskning, der finder sted, hvilket er en flaskehals i produktudviklingen. Et ph.d.-studie fra DTU Fødevareinstituttet har nu gjort det muligt at fremskynde harskningsprocessen og derved undersøge holdbarheden på bare én måned.

Birgitte R. Thomsen har udviklet en metode, hvor produkterne tilsættes forskellige stoffer for at skynde på den kemiske reaktion, der ellers sker naturligt over tid. Hendes forsøg har produceret de samme resultater, uanset om harskningsprocessen bliver testet med den nye eller den traditionelle måde.

Nye stoffer er identificeret

I studiet har Birgitte R. Thomsen også identificeret to stoffer, som ikke tidligere er rapporteret i cremer, og som udvikles under lagringen og bidrager til uønskede ændringer i cremernes lugt. For at producenter kan undgå, at disse stoffer bliver dannet i hudplejeprodukter, er det vigtigt at vide, hvordan de opstår.

Birgitte R. Thomsen har i sit studie identificeret, hvordan stofferne mest sandsynligt bliver dannet. Studiet har dannet grundigt belæg for, er det ene stof er et nedbrydningsprodukt fra et solfilter i cremen. Det andet stof er muligvis et nedbrydningsprodukt fra et kemisk stof i cremen, eller det kan være smittet af fra emballagen. Yderligere forskning er nødvendig for at fastslå præcist, hvad der sker.

Læs mere

Læs det danske resumé af Birgitte R. Thomsens ph.d.-afhandling: Lipid oxidation in skin care products (pdf). Ph.d.-projektet er delvist finansieret af Glaxo Smith Kline.

En kopi af ph.d.-afhandlingen er tilgængelig i DTU Fødevareinstituttet. Når artiklerne i afhandlingen er publiceret, bliver hele afhandlingen tilgængelig fra www.food.dtu.dk. Send en e-mail til food@food.dtu.dk, hvis du ønsker at få besked, når det sker.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B59D8E854-91E7-41F6-8EBB-9EAB673CE9E7%7D
13 NOVEMBER 2019