Photo: Colourbox.com

Center for Hygiejnisk Design flytter til FORCE Technology

tirsdag 21 jan 20

Kontakt

Henning Høgh Jensen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
40 25 12 22
1. februar 2020 flytter Center for Hygiejnisk Design fra DTU Fødevareinstituttet til FORCE Technology i Brøndby. Både medarbejdere og testudstyr flytter med.

DTU Fødevareinstituttet og FORCE Technology har indgået aftale om at overflytte Center for Hygiejnisk Design fra DTU til FORCE Technology per 1. februar 2020. FORCE Technology viderefører centret som hidtil, da centres tjenester vil indgå i et naturligt samspil med forretningens eksisterende faglige kompetencer indenfor hygiejnisk design og materialer. Centret fortsætter således med at udbyde sine sædvanlige tjenester til gavn for dansk industri og erhvervsliv.

Højnet standarden for hygiejnisk design

DTU Fødevareinstituttet har drevet Center for Hygiejnisk Design siden 2014. Det er vigtigt for DTU, at universitets forskningsbaserede viden bliver stillet til rådighed til gavn for virksomheder og erhverv. For DTU Fødevareinstituttet har det derfor været særdeles positivt at have været med til at højne standarden for hygiejnisk design i industrien og gennem de seneste seks år at servicere mange virksomheder med EHEDG-certificering, efteruddannelse og hygiejniske design-projekter.  

I løbet af de seks år har Center for Hygiejnisk Design udviklet kvaliteten og omfanget af ydelser og rådgivning, og centret har i stigende grad fået henvendelser fra internationale virksomheder om assistance. 

Faglige kompetencer samles ét sted

DTU Fødevareinstituttet og FORCE Technology har i fællesskab vurderet, at centret har ideelle betingelser ved at fortsætte og blive videreudviklet i regi af FORCE Technology, som allerede har dybtgående faglig ekspertise indenfor fagområdet.

Per 1. februar vil centret inklusiv de faglige medarbejdere og testudstyr blive flyttet til FORCE Technology i Brøndby, hvor de samme testfaciliteter og den samme kvalitetssikring fortsat vil være til stede. Alan Friis fortsætter som leder for centret, hvor han i samarbejde med de overflyttede DTU-medarbejdere tager imod kundehenvendelser, rådgiver og tester udstyr. 

Med overflytningen af Center for Hygiejnisk Design bliver stærke faglige kompetence indenfor hygiejnisk design og fødevaresikkerhed samlet ét sted, og testfaciliteterne bliver fastholdt i Danmark til gavn for industrien i Danmark. Testcentrets forankring hos FORCE Technology betyder dermed, at virksomheder nu får én samlet indgang til EHEDG-tests og højt specialiseret viden om hygiejnisk design og materialer.

Kontakt

Fra den 1. februar 2020 kan centret hos FORCE Technology kontaktes via Søren Gothil Hansen, Vice President for Materials and Product Testing, sgh@force.dk