Image supplied

Europæiske data for fødevareindtag og kemiske forureninger

onsdag 04 maj 16
|

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har offentliggjort data for, hvad europæerne spiser såvel som tal for forskellige kemiske forureninger i fødevarer på det europæiske marked. EFSA bruger disse data i risikovurderinger. Offentliggørelsen sker som led i tiltag, der skal styrke gennemsigtigheden i EFSA’s arbejde.

EFSA har indsamlet data fra hele Europa over, hvad forskellige befolkninger spiser. Disse data er samlet i en stor database, som spiller en central rolle, når EFSA skal vurdere europæernes næringsstofindtag eller risikoen ved f.eks. kemiske forureninger i fødevarer

EFSA har også indsamlet data om indholdet af forskellige kemiske forureninger i fødevarer på det europæiske marked. I de forskellige EU medlemslade sker overvågningen af uønskede stoffer for at sikre, at der ikke er for mange skadelige stoffer i maden.

Begge databaser er nu tilgængelig for offentligheden.

Flere offentlige data i fremtiden

EFSA planlægger i størst muligt omfang at offentliggøre de data, der bliver indsamlet fra forskellige medlemsstater. Formålet er at øge gennemsigtigheden i EFSA’s arbejde samt at sikre, at data kan genbruges og på den måde bidrage til yderligere at styrke fødevaresikkerheden i Europa.

I 2016 er det EFSA’s plan at offentliggøre databaser for bl.a. antibiotikaresistens, pesticidrester og forekomsten af zoonoser i mennesker og dyr. Zoonoser er sygdomme, der kan overføres direkte fra dyr til mennesker.

Læs mere

Læs mere om databasen for europæernes fødevareindtag og databasen for kemiske fødevareforureninger på EFSA’s website. Læs også om reglerne for adgang til de forskellige databaser, som findes i EFSA’s datavarehus.