Photo: Colourbox.com

God fødevarehygiejne starter ved designet

onsdag 21 maj 14
|

Mange steder i en produktionsproces kan det gå galt med rengøringen. DTU Center for Hygiejnisk Design, som er placeret i DTU Fødevareinstituttet, tester, forsker og underviser i hygiejnisk design for udstyrsproducenter i bio- og fødevareindustrien.

Mange steder i en produktionsproces kan det gå galt med rengøringen. Specielt i store industrianlæg, som er sammensat af forskellige rør og ventiler og har indbygget måleudstyr, der kan overvåge processerne, kan skidtet gemme sig mange steder. Derfor er der stort behov for viden om hygiejnisk design og faciliteter til test og certificering af, at udstyret til fødevareindustrien kan gøres rent.

Det nye DTU Center for Hygiejnisk Design tilbyder udstyrsproducenter i bio- og fødevareindustrien testfaciliteter, forskningsbaseret viden og undervisning i hygiejnisk design. Centret er placeret i DTU Fødevareinstituttet, men har mulighed for at trække på viden fra andre institutters forskning, for eksempel i materialer, overflader og konstruktioner.

Centret er etableret i samarbejde med innovationsfabrikken IPU, virksomhedsnetværket Stålcentrum og EHEDG Danmark. EHEDG, European Hygienic and Design Group, er en europæisk sammenslutning af udstyrsproducenter, fødevarevirksomheder, forskningsinstitutioner og myndigheder, som udsteder retningslinjer for hygiejnisk design. DTU Center for Hygiejnisk Design har status som officielt EHEDG-testcenter i Danmark og kan teste og godkende udstyr efter europæiske standarder. Samtidig er det akkrediteret af det danske akkrediteringsorgan DANAK til hygiejnecertificering.

Læs mere  

Læs mere om DTU Center for Hygiejnisk Design i en artikel i Dynamo nr. 37, maj 2014: God fødevarehygiejne starter ved designet.

Se også pressemeddelelsen fra DTU Fødevareinstituttet: Testcenter for hygiejnisk design skal styrke dansk industri.