Samarbejde om forskning i MRSA

fredag 26 sep 14
|

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03
DTU Fødevareinstituttet er ikke udelukket fra et forskningsprojekt, som skal kortlægge smittevejene for svine-MRSA, hvilket Ingeniøren ellers skriver den 26. september 2014. DTU Veterinærinstituttet har hovedansvaret for projektet, mens DTU Fødevareinstituttet også vil deltage i forskningen.

Ingeniøren skriver den 26. september 2014 på forsiden: ”Nogle af landets førende forskere i svine-MRSA udelukkes fra en ny kortlægning af bakteriens smitteveje”. Artiklen henviser til en forskningsgruppe på DTU Fødevareinstituttet ledet af professor Frank Aarestrup.

Det er imidlertid ikke korrekt, at DTU Fødevareinstituttet er udelukket fra det pågældende projekt. Det er korrekt, at hovedansvaret for projektet er placeret hos DTU Veterinærinstituttet, fordi man her har de bedste kompetencer i Danmark indenfor modellering af smitte mellem og indenfor husdyrbesætninger.

DTU Fødevareinstituttet er inviteret til at bidrage til projektet blandt andet på baggrund af instituttets mange års erfaring med forskning i MRSA, funktion som EU-referencelaboratorium og rådgiver af de europæiske fødevaremyndigheder og EU-kommissionen på området. Præcis hvordan instituttet skal bidrage, er endnu ikke aftalt. Det vil i løbet af de kommende uger ske i dialog mellem de to institutter og med inddragelse af Statens Serum Institut, hvorefter en færdig projektplan vil blive forelagt Fødevarestyrelsen.

Som leverandør af forskningsbaseret rådgivning til Fødevarestyrelsen er det helt almindeligt og vigtigt for DTU at trække bredt på de kompetencer, der er til rådighed på universitet, så den bedst mulige kvalitet i rådgivningen kan leveres. Det gælder således også i dette tilfælde, hvor der er tale om et samarbejde mellem to institutter, der begge rådgiver Fødevarestyrelsen på hvert deres område. Det væsentlige er at få undersøgt forekomsten af MRSA i alle led af svineproduktionen – en viden som forhåbentligt kan bruges til at mindske risikoen for smitte til mennesker.