Photo: Colourbox.dk

EFSA vil dele data via en open-access platform

tirsdag 22 jan 19

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, er ved at gøre klar til at offentliggøre en stor del af de overvågningsdata, EU-medlemslandene hvert år indsamler og indrapporterer.

I sit arbejde som uafhængig videnskabelig rådgiver på fødevaresikkerhedsområdet indsamler EFSA store mængder data om alt fra antibiotikaresistens og sprøjterester til kemiske forureninger og zoonoser

EFSA har i flere år arbejdet på at give flest muligt adgang til den størst mulige mængde af de data, organisationen er i besiddelse af. I januar 2019 har EFSA offentliggjort en rapport, der gør rede for, hvordan den via sin IT-platform, Knowledge Junction, vil dele de mange overvågningsdata, som EU-medlemslandene årligt indsamler og indrapporterer.

Offentliggørelsen skal sikre gennemsigtighed i EFSA’s arbejde og gøre det muligt for andre at genbruge data. EFSA planlægger at offentliggøre de første datasæt fra overvågningen i løbet af 2019.

Læs mere

Den fulde rapport kan downloades fra EFSA’s website: Publication of scientific data from EU-coordinated monitoring programmes and surveys.