Photo: Colourbox.com

Fem bisphenol A lignende stoffer er undersøgt

tirsdag 08 apr 14
|

Kontakt

Anna Kjerstine Rosenmai
Postdoc
DTU Fødevareinstituttet
31 96 49 61

Kontakt

Anne Marie Vinggaard
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 49

Bisphenol A, der anvendes i plastemballager og papir, er under stærk mistanke for at have sundhedsskadelige effekter i mennesker. DTU Fødevareinstituttet har undersøgt, om fem stoffer, der ligner bisphenol A, kan anvendes som erstatning. Det viser sig, at stofferne har potentiale til at have samme skadelige virkning som bisphenol A, og instituttet opfordrer til at udvise forsigtighed mod at benytte dem, før vi har flere data.

DTU Fødevareinstituttet har undersøgt fem stoffer med en kemisk struktur, der ligner bisphenol A’s. Undersøgelsen viser, at de fem testede stoffer har potentiale for effekter, der minder om bisphenol A’s. Baseret på disse fund finder DTU Fødevareinstituttet det uhensigtsmæssigt at udskifte bisphenol A med de pågældende stoffer før der findes flere data og anbefaler, at flere undersøgelser bliver gennemført for at finde et andet og mere sikkert alternativ.

Hormonforstyrrende og forbudt til visse anvendelser  

Bisphenol A er et kemisk stof, der blandt andet anvendes til at lave visse typer plast, til overfladebehandling af dåser og som trykfremkalder i termisk papir, som bruges for eksempel til kasseboner. Derved forekommer bisphenol A i nogle typer emballage til fødevarer og i nogle typer papirvarer.

Det hormonforstyrrende potentiale er kendt for bisphenol A, og forsøgsdyr der udsættes for stoffet i lave niveauer i fostertilværelsen har udvist adfærdsændringer og ændringer i brystvævets udvikling.

Bisphenol A er blevet forbudt til visse anvendelser i EU og i Canada. Men selvom anvendelsen af bisphenol A er blevet reguleret, bliver stoffer med lignende kemisk struktur anvendt. Nogle af disse stoffer er målt i fødevarer, emballage og i mennesker, men der mangler tilbundsgående viden om den faktiske forekomst og anvendelse af stofferne. DTU Fødevareinstituttet er i gang med at undersøge forekomsten af bisphenol A-lignende stoffer i forskellige typer plast og papir.

Forstyrrer kønshormonsystemer
"Undersøgelsens resultater illustrerer, at man skal være tilbageholdende med at anvende strukturelt lignende stoffer som erstatning for kemikalier som vi ved er problematiske"
Anna Kjerstine Rosenmai

Den toksikologiske undersøgelse er foretaget i en bred vifte af cellebaserede forsøg og computermodeller for at sammenholde stoffernes effekter med bisphenol A. Resultaterne af studiet viser, at de fem stoffer bisphenol B, E, F, S og 4-cumylphenol har et lignende potentiale til at virke hormonforstyrrende.

”Undersøgelsens resultater illustrerer, at man skal være tilbageholdende med at anvende strukturelt lignende stoffer som erstatning for kemikalier som vi ved er problematiske. Derfor er det vigtigt, at vi fortsætter med at undersøge de bisphenol A-lignende stoffer for sundhedsskadelige effekter”, siger ph.d.-studerende Anna Kjerstine Rosenmai, der har foretaget undersøgelsen.

Alle de fem undersøgte stoffer har østrogen-lignende effekter og kan blokere receptoren for mandlige kønshormoner, ligesom de er i stand til at forstyrre dannelsen af kønshormoner. Dermed kan de potentielt forårsage nogle af de samme skadelige effekter som bisphenol A.

Læs mere  

Undersøgelsen af de fem bisphenol A lignende stoffer er foretaget af ph.d.-studerende Anna Kjerstine Rosenmai, DTU Fødevareinstituttet og er offentliggjort i tidsskriftet Toxicological Sciences den 22. februar 2014.