Image: Joachim Rode

DTU øger den fødevarekemiske rådgivning til EU

torsdag 01 mar 18

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03

Kontakt

Jens Jørgen Sloth
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
93 51 88 57

Kontakt

Arvid Fromberg
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 72

KONTAKT

For spørgsmål om EURL-MN:
Jens Jørgen Sloth

For spørgsmål om EURL-PC:
Jørn Smedsgaard eller
Arvid Fromberg

DTU Fødevareinstituttet er fra 2018 udnævnt til EU-referencelaboratorium for to nye områder: Procesforureninger i fødevarer og metaller og nitrogenholdige forbindelser i foder og fødevarer.

DTU Fødevareinstituttet er af EU-Kommissionen udpeget som EU-referencelaboratorier for to nye områder, nemlig for procesforureninger i fødevarer og for metaller og nitrogenholdige stoffer i foder og fødevarer.

”Vi ser udpegningen som EU-Kommissionens anerkendelse af vores faglige ekspertise indenfor fødevarekemiske analyser, kvalitetssikring og vores generelle kompetencer indenfor forskningsbaseret rådgivning. Det er vi stolte over,” siger institutdirektør Christine Nellemann.

Et EU-referencelaboratoriums opgaver

EU-Kommissionen har udpeget en række EU-referencelaboratorier, EURL’er, der har til opgave at sikre en høj analytisk kvalitet i det europæiske kontrolsystem gennem samarbejde med de nationale referencelaboratorier, som er udpeget i hvert medlemsland.

EURL’erne har blandt andet til opgave at sikre, at de nationale referencelaboratorier bruger de rigtige analytiske teknikker i fødevare- og foderkontrollen, at udvikle nye analysemetoder, når det er nødvendigt, samt at teste de nationale referencelaboratoriers analytiske kvalitet.

"Udnævnelsen som EU-referencelaboratorier viser, at DTU Fødevareinstituttet har en meget høj faglighed og kan præstere meget høj kvalitet indenfor analytisk fødevarekemi og antibiotikaresistens."

EURL’erne rådgiver desuden EU om kontrol og analysetekniske forhold, bl.a. om hvad det faktisk er muligt at kontrollere. Sidst men ikke mindst har EURL’erne en nøglerolle i det fødevarekemiske beredskab ved uventede hændelser. 

DTU Fødevareinstituttet er den 1. marts 2018 officielt udnævnt som EU-referencelaboratorium for procesforureninger i fødevarer (EURL-PC) og for metaller og nitrogenholdige stoffer i foder og fødevarer (EURL-MN). De nye referencelaboratorier vil nu gå i gang med at udarbejde arbejdsprogrammer for det kommende år.

Fire EURL’er samlet i DTU Fødevareinstituttet

DTU Fødevareinstituttet er allerede EU-referencelaboratorium for pesticider i korn og foderstoffer (EURL-CF) og EU-referencelaboratorium for antibiotikaresistens (EURL-AR). 

Tilsvarende varetager DTU Fødevareinstituttet opgaven som nationalt referencelaboratorie på en række områder for de danske fødevaremyndigheder.

”Udnævnelsen som EU-referencelaboratorier viser, at DTU Fødevareinstituttet har en meget høj faglighed og kan præstere meget høj kvalitet indenfor analytisk fødevarekemi og antibiotikaresistens. Instituttets ekspertise bliver brugt ikke kun i Europa, men også internationalt på disse områder,” siger Christine Nellemann. 

Læs mere

Læs mere om instituttets arbejde som referencelaboratorie på DTU Fødevareinstituttets website