Image supplied

Guide til at kommunikere usikkerhed i risikovurderinger

torsdag 07 feb 19

KONTAKT

EFSA Media Relations Office
press@efsa.europe.eu

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har udviklet en guide som hjælp til at skræddersy budskaber til forskellige målgrupper om risici i fødevarekæden.

Et team af social- og naturvidenskabelige eksperter har sammen udviklet en guide til EFSA som hjælp i EFSA’s arbejde med at kommunikere skræddersyede budskaber om risici i fødevarekæden. Målet er at skabe størst mulig gennemsigtighed om EFSA’s videnskabelige konklusioner ved bedst muligt at forklare, hvor stor usikkerhed vurderingerne indeholder og hvor solidt et videnskabeligt grundlag, de bygger på.

Guiden skal bruges af EFSA i formidlingen videnskabelige vurderinger til forskellige målgrupper, så der bliver taget højde for modtagernes videnskabelige læsefærdigheder og deres kendskab til fødevaresikkerhedsproblematikker.

Guiden er udviklet til de i EFSA, som kommunikerer om forskning og er en ledsager til en 2018-guide fra EFSA, som fagfolk kan bruge til at analysere den videnskabelige usikkerhed i risikovurderinger.

EFSA vurderer, at guiden også kan være en god hjælp for personer andre steder, som kommunikerer med offentligheden om forskellige risici.

Læs mere

Guiden kan downloades på EFSA’s website: EFSA guidance document: communication of uncertainty in scientific assessments.

Læs også en nyhed om guiden på EFSA’s website: Communications methodology a breakthrough for social science at EFSA