Photo: Colourbox.com

Grænseværdi for fluorerede stoffer i fødevareemballage

fredag 28 aug 15

Kontakt

Anne Marie Vinggaard
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 49

Fødevaremyndighederne har indført en vejledende grænseværdi for fluorerede stoffer i fødevareemballage for at reducere brugen af stofferne, som kan være skadelige for både mennesker og miljø. Grænseværdien er udarbejdet af forskere fra DTU Fødevareinstituttet i tæt samarbejde med danske og udenlandske myndigheder, forskere og industrien. 

Fluorerede stoffer er kunstigt fremstillede kemiske forbindelser, der skyer vand, fedt og smuds. De bliver brugt i et utal af produkter, blandt andet i fødevareemballage af pap og papir, for at gøre dem vand- og fedtafvisende.

Fluorerede stoffer er problematiske, fordi de er svært nedbrydelige og ophober sig i både mennesker og i miljøet. Nogle af dem har også kendte sundhedsskadelige effekter og kan fx forårsage kræft, øge kolesterol og sænke immunforsvaret. De kan også påvirke menneskers reproduktionsevne og overføres fra mor til barn i fostertilstanden og igennem modermælken.

Vejledende grænseværdi sat

Miljø- og fødevareministeren har i august 2015 indført en vejledende grænseværdi for brugen af fluorerede stoffer i fødevareemballage. For virksomheder, der ønsker at overholde den vejledende grænseværdi, er den så lav, at der ikke kan anvendes fluorerede stoffer i emballagen. Den tillader kun et utilsigtet indhold fra fx genbrugspapir.

Ministeren vil desuden arbejde for, at reguleringen af fluorerede stoffer i pap og papir på EU-niveau bliver strammet.

Det er forskere ved DTU Fødevareinstituttet, der – med afsæt i videnskabelige data indsamlet gennem de seneste ti års arbejde med fluorerede stoffer – har beregnet den grænseværdi, myndighederne har indført som vejledende. Den er sat på et niveau, som tager højde for både praktiske, miljømæssige og økonomiske hensyn for virksomheder, forbrugere og kontrolmyndigheder.

Forskningen er primært  finansieret af midler fra Fødevarestyrelsen, Miljøstyrelsen og Forskningsstyrelsen.

Læs mere

Virksomheder kan finde mere information om emballagelovgivning og krav på Fødevarestyrelsens website.

Læs også DTU Fødevareinstituttets fakta om fluorerede stoffer, som blandt andet forklarer, hvordan forbrugere kan undgå fluorerede stoffer i fødevarer, hvad myndighederne og fødevareindustrien gør for at udfase brugen af dem, og det arbejde instituttet gør for at øge viden om stofferne.

Se desuden instituttets pressemeddelelse fra den 27. august 2014: Forskere opfordrer til stop for unødig brug af fluorerede stoffer.