Hurtigere diagnostik skal sikre europæerne rent drikkevand

torsdag 18 apr 13
|

Selv om de fleste europæiske lande har noget af det sikreste drikkevand i verden, er forurenet drikkevand stadig årsag til sygdomsudbrud. Et nyt europæisk projekt – Aquavalens – har fået 67 millioner kroner fra EU til at udvikle og implementere billigere og hurtigere metoder til at påvise sygdomsfremkaldende organismer i drikkevand, inden de gør mennesker syge. DTU Fødevareinstituttet og DTU Miljø er partnere i projektet, som bliver ledet af East Anglia Universitetet i Storbritannien. 

Hvert år bliver cirka 330.000 mennesker syge af forurenet drikkevand, viser tal fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO. Drikkevandet kan være forurenet med for eksempel e-coli eller norovirus. Fra 2000 til 2007 var der 354 rapporterede vandoverførte sygdomsudbrud i 14 lande. Symptomerne er diarre, opkastmavesmerter, hovedpine og feber.

Hurtigere påvisning giver færre syge    

Et nyt EU-forskningsprojekt skal udvikle og implementere billigere og hurtigere metoder til at diagnosticere virus, parasitter og bakterier i vand, før de gør mennesker syge. DTU Fødevareinstituttet og DTU Miljø er de danske universitetspartnere i projektet kaldet Aquavalens.  

”I dag tager det i bedste fald nogle dage at finde de sygdomsfremkaldende bakterier eller vira i vand og ofte er virus svær at påvise med de metoder, vi har i dag. Hvis vi bedre og hurtigere kan påvise bakterier og virus, vil vi fremover kunne mindske antallet af mennesker, der bliver syge af forurenet drikkevand,” siger forsker Anna Charlotte Schultz fra DTU Fødevareinstituttet.

I EU drikker millioner af mennesker i dag vand fra mindre vandforsyninger, som undersøgelser har vist udgør en særlig risiko. De nuværende tests er dyre og skal tages hyppigt for at sikre rent drikkevand. Det er særligt en udfordring for mindre boringer at få testet ofte nok.

Fokus på påvisning af norovirus

DTU Fødevareinstituttet vil i projektet bidrage med sin særlige ekspertise i påvisning af norovirus. Instituttet har blandt andet udviklet metoder til påvisning af norovirus i muslinger som indikator for virus-niveauer i flodvand.  

Tidligere projekter i DTU Fødevareinstituttet har vist, at det stadig er kompliceret at påvise norovirus, og udviklingen af nye metoder til samtidig påvisning af både norovirus, bakterier og parasitter vil være en del af projektet.

Samarbejde på tværs af sektorer

Undervejs i projektet vil partnerne have fokus på, hvordan de nye metoder kan blive integreret i de eksisterende praksisser for at beskytte befolkningen i EU mod forurenet drikkevand. Der vil også være et tæt samarbejde med biotek-virksomheder, vandværker og fødevareproducenter for at sikre, at de nye metoder vil være til nytte for de berørte sektorer. 

Læs mere

Aquavalens er finansieret af EU’s 7. rammeprogram med 67 millioner kroner og ledet af professor Paul Hunter fra East Angelia Universitetet i Storbritannien. I projektet deltager i alt 39 organisationer fra 13 lande. Fra Danmark deltager: DTU Fødevareinstituttet, DTU Miljø, Højmarklaboratoriet A/S, Institut for Produktudvikling og Nordvand A/S.  

Find mere information om projektet på Aquavalens website www.aquavalens.com.

Kontakt

DTU Fødevareinstituttet:

Forsker Anna Charlotte Schultz, acsc@food.dtu.dk, tlf. 25 47 70 19

 

DTU Miljø:

Professor Hans Jørgen Albrethsen, hana@env.dtu.dk, tlf. 45 25 15 86