Photo: Colourbox.dk

Sommerskole med fokus på, hvordan One Health gør verden sundere

onsdag 04 mar 20

Kontakt

Tine Hald
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 94

Kontakt

Maria Vang Johansen
Professor
Københavns Universitet
35 33 14 38

Sommerskole i Danmark giver kursister fra hele verden mulighed for at lære, hvordan One Health konceptet kan løse problemer, der har betydning for mennesker, dyr og miljø.

Det er i stigende grad blevet tydeligt, at en enkelt fagdisciplin, sektor eller organisation umuligt kan takle de udfordringer, verden står overfor – om det så handler om udfordringer forårsaget af f.eks. sygdomsfremkaldende bakterier, antibiotikaresistens eller klimaforandringer.

One Health tilgangen bygger netop på den erkendelse, at problemer, der har betydning for mennesker, dyr og miljø, skal løses gennem tværfagligt samarbejde med inddragelse af alle relevante sektorer.

One Health sommerkursus i København

For syvende gang bliver One Health International Summer Course holdt i København. Kurset fokuserer på de sygdomsrisici og udfordringer, der opstår i det komplekse samspil mellem dyr, fødevarer, mennesker og miljø.

Det trækker på forskellige videnskaber og er baseret på tværfagligt samarbejde, kommunikation og udveksling af data mellem de forskellige parter, der er med til at finde løsninger på globale udfordringer såsom fødevaresikkerhed, antibiotikaresistens og zoonoser – altså sygdomme, der smitter mellem dyr og mennesker.

Eksperter fra DTU Fødevareinstituttet, DTU Management og Københavns Universitet er undervisere på sommerkurset.

Dansk tradition for brug af One Health

Danmark har en lang tradition for at bruge One Health tilgangen og er blandt de førende lande i at finde løsninger på forskellige One Health udfordringer. Det gælder f.eks. forebyggelse og kontrol af salmonella og antibiotikaresistente bakterier i husdyrproduktionen. Studerende ved sommerskolen vil lære om de danske erfaringer og få et globalt perspektiv på emnet med input fra underviserne, der ofte deltager i internationale ekspertgrupper f.eks. i regi af Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

Sommerskole programmet

DTU og KU står bag One Health sommerskolen, som undervises på engelsk.

Kurset er en god mulighed for efteruddannelse af f.eks. læger og dyrlæger, og er relevant for kandidat- og ph.d. studerende fra en lang række discipliner som f.eks. human og veterinær medicin, miljøvidenskab, fødevarevidenskab, ressourceøkonomi, sociologi og antropologi. Et bredt miks af tilgange og synspunkter er med til at gøre diskussionerne nuancerede og lærerige, og kurset har fået rigtigt gode evalueringer fra tidligere kursister.

Kurset består af et fem-ugers e-læringsmodul fra den 4. maj til 5. juni 2020 og et ugelangt fuldtidsundervisningsmodul i København fra den 9. til 14. august 2020. På modulet i august er fokus på problembaseret undervisning i grupper krydret med inspirerende forelæsninger.

Studerende vil få tildelt 5 ECTS point for at gennemføre One Health sommerskolen.

Tilmeldingsfrist

Du kan tilmelde dig sommerskolen ved at udfylde en blanket på KU’s website inden den 1. april 2020.

Læs mere

Find mere information om sommerskolen – herunder om studieafgift og kursussted – på KU’s website: One Health Summer Course. Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du sende en e-mail til onehealth@foodsciencecopenhagen.dk.